Az 1+1 hét terméke: BEWIT INSECT STOP és BEWIT PRAWTEIN GOLD

Személyes adatkezelési irányelvek

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

BEWIT Natural Medicine s.r.o.,

székhely Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, statisztikai számjel: 29443237, a C szakasz 53597 betétszám alatt az Ostrava-i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében van bejegyezve Ing. Jiří Černota értékesítési vezető képviseletében a https://bewit.love/hu/ internetes felületen található webáruházon keresztül.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi információról. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeket a személyes adatkezelési irányelveket. Ha bármilyen további kérdése van személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@bewit.love e-mail-címen vagy a fenti postacímünkön.

 

Az Ön személyes adatait törvény által előírt okokból, a szerződés teljesítése céljából vagy a jogos érdekünk alapján kezeljük. Ha a személyes adatok feldolgozása nem ezen három ok egyikéből történik, akkor az Ön beleegyezését kérjük. Gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatait az alábbi elvek szerint kezeljük:

 • észszerű határokon belül, ami azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait a megadott cél eléréséhez szükséges mértékben használjuk fel;
 • átláthatóság, más szóval, előre tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, miért, mennyi ideig és kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait; és
 • a biztonság érdekében mindig a technológia és a vállalat belső eljárásai segítségével dolgozunk az Ön személyes adatai biztonságban legyenek; természetesen a modern technológia fejlődésével összhangban figyelemmel kísérjük, értékeljük és elfogadjuk belső beállításainkat.  

Az érthetőség és tájékozódás érdekében az alábbiakban a jelen szabályzatban gyakran ismétlődő fogalmak szerepelnek. 

Forgalmazó

olyan természetes vagy jogi személy, aki a Webáruházunkból árukat kínál és értékesít a harmadik felekből álló forgalmazói bázisán belül, akik lehetnek vagy nem feltétlenül szükséges, hogy a mi végfelhasználóink legyenek;

Webáruház

az adatkezelő által működtetett webáruház, amely elérhető a:   https://bewit.love/hu/;

GDPR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;

Kereskedelmi értesítések

általában a Felhasználónak küldött e-mail vagy SMS üzenet hasonló termékek és szolgáltatások népszerűsítése céljából; 

Rendelés

az Ügyfél és/vagy a Forgalmazó által a vonatkozó „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL” gomb megnyomásával végrehajtott tranzakció, amelynek során az Ügyfél és/vagy a Forgalmazó az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kíván kötni, amely az áruk vételárának megfizetésére kötelez;

Személyes adatok

az érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az érintett közvetlenül vagy közvetve azonosítható;

Felhasználó

az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak, leggyakrabban a weboldalunk Ügyfele és Forgalmazója vagy potenciális ügyfele vagy felhasználója, akire  az „Ön” kifejezéssel hivatkozunk;

Ügyfél

az a természetes személy (általában fogyasztó) vagy jogi személy, aki a Webáruházunkból árut rendel, és végfelhasználónak minősül;

Adatfeldolgozó

szerződés vagy egyéb megbízás alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adatok kezelése

a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken automatizált vagy nem automatizált eljárásokkal végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, hozzáigazítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy bármely más módon történő közzététel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

A személyes adatok különleges kategóriái

olyan személyes adatok, amelyekből kiderül egy természetes személy faji vagy etnikai származása, politikai véleménye, vallási vagy világnézeti meggyőződése, szakszervezeti tagsága, egészségi állapota, nemi élete vagy szexuális irányultsága. A genetikai és biometrikus adatok szintén az adatok különleges kategóriájának minősülnek, ha azokat természetes személyek egyedi azonosítása céljából dolgozzák fel;

 

A Bewit nem csak Ügyfelei, potenciális ügyfelei és a https://bewit.love/hu/ weboldal felhasználói személyes adatai adatkezelőjeként jár el, hanem a Forgalmazók által a forgalmazási tevékenységük keretében rábízott Személyes adatok adatfeldolgozójaként is.

1 A BEWIT MIKOR ADATKEZELŐ ÉS HOL TUD VELÜNK KAPCSOLATBA LÉPNI

 

Bewit adatkezelőként. A személyes adatok Adatkezelője a BEWIT Natural Medicine s.r.o., vállalat, székhely Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, statisztikai számjel: 29443237, a C szakasz 53597 betétszám alatt az Ostrava-i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében van bejegyezve, Ing. Jiří Černota értékesítési vezető képviseletében (a továbbiakban „mi“ vagy „adatkezelő“ vagy “Bewit”). A Bewit mindig az Ügyfelei, Forgalmazói, potenciális ügyfelei és a weboldal felhasználói személyes adatainak az adatkezelője.

 

Elérhetőség:  info@bewit.love

2 A BEWIT MIKOR ADATFELDOLGOZÓ

 

Bewit adatfeldolgozóként. Amennyiben a Bewit a Forgalmazói ügyfeleinek a Személyes adatait kezeli, azt adatfeldolgozóként és a Forgalmazók utasításainak megfelelően tesszük.

Forgalmazóként importálhatja az ügyfeleitől gyűjtött személyes adatokat az online rendszerünkbe. Nem állunk közvetlen kapcsolatban az Ön ügyfeleivel (a Forgalmazó ügyfeleivel), ezért Ön felelős azért, hogy hogyan gyűjti és dolgozza fel ezen személyek személyes adatait. Különös tekintettel, ha kereskedelmi értesítéseket kíván küldeni ezeknek a személyeknek, akkor meg kell felelnie az erre feljogosító jogi kötelezettségeknek.

A Forgalmazó ügyfeleinek a személyes adatai védelme az Adatfeldolgozói szerződés keretein belül történik.

Ha Ön a Forgalmazónk ügyfele, és már nem kíván az adatbázisában szerepelni, kérjük, forduljon a Forgalmazóhoz. Ha kapcsolatba lép velünk, akkor észszerű időn belül és a Forgalmazónak a kéréséről való értesítését követően eltávolíthatjuk vagy frissíthetjük az Ön adatait.

3 BEWIT ADATKEZELŐ: MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK

Önnel kapcsolatban a személyes adatok következő kategóriáit kezeljük: 

 • név, vezetéknév, titulus 
 • elérhetőségek ( főként e-mail-cím, telefonszám), 
 • kézbesítési cím,
 • számlázási és banki adatok (a könyveléshez és az áruk kifizetéséhez szükséges adatok),
 • a vállalkozói azonosító adatok (ha Ön vállalkozó),
 • születési dátum
 • megjegyzés a Rendeléshez;
 • a velünk folytatott kommunikáció során megadott információk (ez főleg az Ön kérdéseit és a kérdéseire adott válaszokat, az Önnel folytatott kommunikációt foglalja magában),
 • a felhasználói fiók bejelentkezési neve és a felhasználói fiókban történő viselkedése (főleg a felhasználó által a felhasználói fiókban megadott adatok, vásárlási előzmények, a regisztráció időpontja, a legutóbbi profilfrissítés dátuma),
 • IP-cím, 
 • cookie-k.

A személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeljük 

4 BEWIT ADATKEZELŐ: MILYEN MÓDON KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT

A személyes adatok kezeléséről általában. Az Ön személyes adatait a köztünk és Ügyfeleink és/vagy Forgalmazóink között fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt szükséges mértékben kezeljük. Továbbá az Ön és köztünk fennálló szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses kapcsolatokból eredő követelések esetleges gyakorlásához szükséges időre (pl. az áru hibáiból eredő jogok gyakorlása panasz keretében, az árura vonatkozó jótállás gyakorlása stb.). Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben a személyes adatok feldolgozásának időtartama érdekeink védelme érdekében a Szerződés teljesítését követő 15 évig is eltarthat.

5 BEWIT ADATKEZELŐ: MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT

Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása. Ön önkéntesen adja meg nekünk Személyes adatait, amikor felhasználói fiókot hoz létre a webáruházban, és ezt követően frissíti. Ha felhasználói fiókot hoz létre, élvezheti a felhasználói fiók nyújtotta előnyöket, beleértve a Bewit family programban való részvétel lehetőségét. 

A webáruház weboldalai. Arra vonatkozó információkat is kezeljük, hogy Ön mikor látogatja és nézi meg weboldalunkat. Ezek az információk magukban foglalhatják például az IP-címet, a weboldalunkhoz való hozzáférés dátumát és időpontját, az Ön internetböngészőjére, operációs rendszerére vagy nyelvi beállításaira vonatkozó információkat. Azt is megnézhetjük, hogyan viselkedik a weboldalon, például, hogy milyen hivatkozásokat látogat meg a weboldalunkon, és milyen termékeket jelenítünk meg Önnek. A weboldalon tanúsított viselkedésére vonatkozó információkat azonban álnevesítjük, hogy az Ön adatai maximálisan védettek legyenek. 

Ha Ön mobiltelefonról vagy hasonló eszközről lép be a weboldalunkra, a mobileszközére vonatkozó információkat is kezelhetjük (mobiltelefonjára vonatkozó adatok stb.).

Ezeket az adatokat egy eseménynapló részeként, illetve cookie-k vagy más nyomkövető technológiák alkalmazásával gyűjthetjük. A cookie-k és más nyomkövető technológiák használatára vonatkozó szabályokkal részletesebben a Tájékoztatás a cookie-beállításokról szóló részben foglalkozunk. 

Szolgáltatásaink fejlesztése, az áruk és szolgáltatások népszerűsítése. Szerződő feleink nyilvánosan elérhető forrásokból származó Személyes adatait is kezelhetjük, és kombinálhatjuk azokat a nekünk önkéntesen megadott Személyes adatokkal.  Lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a harmadik felek jogosultak legyenek ezeket az információkat átadni nekünk. Ezek közé tartoznak például a demográfiai adatok, az IP-címek és a cookie-k. Ennek a szolgáltatásaink nyújtásának és áruink népszerűsítésének a tökéletesítése az oka.

A szerződéses jogviszony teljesítése. A személyes adatok kezelésének a jogalapja az adásvételi szerződés teljesítése vagy a rendelés és a kapcsolódó kötelezettségek megfelelő teljesítése.

Személyre szabott reklám. Harmadik felekkel együttműködve kezeljük és jelenítjük meg reklámjainkat harmadik felek weboldalain.

Blog. Weboldalunkon egy nyilvánosan elérhető blogunk van. Felhívjuk figyelmét, hogy a blogunkhoz fűzött hozzászólásában szereplő információkat bárki megtekintheti. Ha személyes adatai megjelennek a blogunkban, és szeretné eltávolíttatni azokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@bewit.love e-mail-címen. Ha nem tudjuk eltávolítani a személyes adatait a blogról, értesítjük Önt, és közöljük az okát.

Versenyek és egyéb reklámtevékenységek. A weboldalunkon vagy a közösségi médián keresztül felméréseket, versenyeket vagy egyéb akciókat szervezhetünk. A reklámakcióinkban való részvétel önkéntes. Ezen felmérések, versenyek és reklámok részeként kérhetünk Öntől személyes adatokat, például nevet, címet, születési dátumot, telefonszámot, e-mail-címet, felhasználónevet és hasonló adatokat. Az Ön által megadott személyes adatokat ezen akciók adminisztrálására vagy más célokra használjuk fel, amennyiben az adott akció feltételei ezt meghatározzák.

Közösségi hálózatok. Profilunk van a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren. A közösségi médiaplatformokon keresztül nyújtott bármilyen információ, értesítés vagy anyag szintén az adott platformok adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket az egyes fent említett platformokon belül külön-külön kezelik.

Regisztráció a kereskedelmi értesítésekre (hírlevél). Ha feliratkozik hírlevelünkre, az Ön beleegyezésével érdekes információkat és ajánlatokat küldünk Önnek, hogy népszerűsítsük termékeinket és szolgáltatásainkat. Ha a továbbiakban nem kíván e-maileket kapni, akkor kattintson az e-mailjeink láblécében található leiratkozási hivatkozásra.

A mi Ügyfeleink és/vagy Forgalmazóink kereskedelmi értesítései (hírlevél). Jogos érdekünk alapján kereskedelmi értesítéseket küldhetünk Ügyfeleinknek és/vagy Forgalmazóinknak, hogy népszerűsítsük áruinkat és szolgáltatásainkat, amíg azok le nem iratkoznak a kereskedelmi értesítésekről. Ez megkönnyíti az e-mailben küldött kereskedelmi értesítések átkattintását. A termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítéséhez fűződő jogos érdekünk alapján a regisztrált felhasználó telefonszámát felhasználhatjuk kereskedelmi kommunikáció SMS-ben történő terjesztése céljából is. Ebben az esetben a felhasználó az alábbi e-mail-címre küldött rövid üzenettel leiratkozhat az SMS-ek fogadásáról az info@bewit.love e-mail-címen. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekeink alapján történő feldolgozása ellen (további részletekért lásd Az Ön jogairól szóló részt).

Képzések és egyéb események. Képzéseket, szemináriumokat, webináriumokat és workshopokat szervezünk. A rendelési űrlapon kitöltött személyes adatait feldolgozzuk. Ezeket az adatokat a szerződés teljesítése, azaz az Ön rendezvényen való részvétele céljából dolgozzuk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes eseményekről videófelvételeket vagy fényképeket készíthetünk. Az eseményről készült videófelvételeket az esemény résztvevői és mások is megtekinthetik. Az ezeken az eseményeken készült fényképeket további népszerűsítésünk céljából fogjuk felhasználni. Törekszünk a lehető legnagyobb anonimitásra, ezért a fényképeken és videófelvételeken nem tüntetjük fel az Ön nevét vagy egyéb adatait, kivéve, ha Ön beleegyezését adja (pl., ha referenciáról van szó). Ha nem szeretné, hogy fénykép- vagy videófelvételen szerepeljen, kérjük, az esemény előtt lépjen kapcsolatba velünk az info@bewit.love e-mail-címen vagy személyesen a helyszínen.

Kommunikáció az ügyfélszolgálattal vagy egyéb felmerülő kérdések. Ha Ön e-mailben, telefonon vagy weboldalunkon, vagy a közösségi médiában található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lépett kapcsolatba velünk, személyes adatait az Ön megkeresésének kezelése céljából kezeljük.

Kártyás fizetés. Ha megadja nekünk a hitelkártya adatait, nincs hozzáférésünk az Ön összes adatához. Mi csak annyit tudunk, hogy Ön kártyával fizet, és a kártya adatokat az adatok fizetési folyamatot lebonyolító címzettjei kezelik.

6 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TÖRVÉNYES OKA ÉS CÉLJA - ÖSSZEFOGLALÁS

Megértjük, hogy néha nehéz Önnek átbogarásznia azt a rengeteg szöveget, amely arról szól, hogy hogyan és miért kezeljük az Ön személyes adatait, és azokat honnan szerezzük meg. Hogy gyors és világos áttekintést nyújtsunk Önnek arról, hogyan kezeljük a személyes adatait, mindent összefoglaltunk ebben az áttekinthető táblázatban:

Milyen Személyes adatokról van szó 

A Személyes adatok kezelésének a célja 

A Személyes adatok kezelésének a jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelők

név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, kézbesítési cím és a rendelt árukra vonatkozó információk

Rendelések lebonyolítása, felhasználói fiókok kezelése

A szerződés teljesítése

Az Ügyfél és/vagy Forgalmazó velünk fennálló szerződéses kapcsolatának az időtartamára

Helios, Asseco Solutions, a.s., Praha 4, Zelený pruh 1560/99, irányítószám 14002

ZONER software, a.s., Nové sady 583/18

602 00 Brno

Abra software a.s., székhely: Jeremiášova 1422, 155 00 Praha 13

számlázási adatok, banki adatok és a rendelt árukra vonatkozó információk

Számvitel

A szerződés és a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése

A számviteli adatokat 5 évig, az adóügyi dokumentumokat 10 évig kezeljük.

Abra software a.s., székhely: Jeremiášova 1422, 155 00 Praha 13

Helios, Asseco Solutions, a.s., Praha 4, Zelený pruh 1560/99, irányítószám 14002

Ügyfél és/vagy Forgalmazó neve, vezetékneve, e-mail-címe, telefonszáma, a megkötött adásvételi szerződés adatai, a szükséges fizetési adatok 

Fogyasztói panaszok és kifogások rendezése

A jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése

Az Ügyfél és/vagy Forgalmazó velünk fennálló szerződéses kapcsolatának az időtartama alatt, majd azt követően a szerződés megszűnését követő 4 évig

Retino.cz s.r.o., székhely Polská 1621/11, 120 00 Praha 2

Ügyfél és/vagy Forgalmazó neve, vezetékneve, e-mail-címe és telefonszáma

Direkt marketing (főleg hírlevelek küldése az Ügyfeleknek és/vagy Forgalmazóknak)

Jogos érdek

2 év a hírlevél utolsó aktív megtekintésétől számítva, feltéve, hogy nem iratkozik le korábban

ECOMAIL.CZ, s.r.o., székhely Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2,

TOPefekt s.r.o.,

B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk

Notifee.cz s.r.o.,

Spálená 25/95, Praha 1 - Nové Město 110 00 Praha

Persoo s.r.o., székhely

Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

a regisztrált felhasználók álnevesített azonosítói, 

IP-cím

A weboldal forgalmának elemzése, a weboldalunk védelme, a szerverhibák felderítése, valamint a csalások és szervertámadások megelőzése.

Jogos érdek, Beleegyezés

A cookie-k konkrét megőrzési ideje a cookie-k konkrét típusától függően változik, a beleegyezés időtartamára

Google Ireland Limited, székhely: Gordon House

Dublin 4

Írország

 

Smartsupp.com, s.r.o.

Šumavská 524/31, Veveří 602 00 Brno

 

Persoo s.r.o., székhely Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, statisztikai számjel: 29444268

 

 

név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, IP-cím

Válasz a chat-en, e-mailben vagy a közösségi hálózatokon küldött üzenetre

Beleegyezés a kérés rendezése céljából történő feldolgozáshoz

A személyes adatokat törlésre kerülnek, miután az Ön kérését feldolgoztuk, ez nem vonatkozik arra, ha Ön a mi Ügyfelünkké és/vagy Forgalmazónkká válik.

Google Ireland Limited, székhely: Gordon House

Barrow Street

Dublin 4

Írország

Smartsupp.com, s.r.o.

Šumavská 524/31, Veveří 602 00 Brno

a potenciális Ügyfelek és/vagy Forgalmazók neve, e-mail-címe, telefonszáma, IP-címe és egyéb technikai azonosítói

Weboldalunk, árucikkek és szolgáltatásaink marketingje és reklámozása

Beleegyezés

A beleegyezés időtartama alatt a cookie-k tárolási ideje a cookie-k típusától függően változhat.

Google Ireland Limited, székhely: Gordon House

Dublin 4

Írország

Instagram és Facebook, Facebook Ireland Ltd., székhely: Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

név, vezetéknév, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail-cím, felhasználói fiók neve

A verseny feldolgozása és értékelése, a nyertes kihirdetése és közzététele a weboldalunkon és a közösségi médiában.

Beleegyezés

a verseny utolsó befejezésétől számított 2 év, kivéve, ha Ön korábban visszavonja beleegyezését - vagy egyéb határidő, ha a versenyfeltételek másként határozzák meg

Instagram és Facebook, Facebook Ireland Ltd., székhely: Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, felhasználói fiók neve

a résztvevő preferenciái

Képzés, workshop vagy más online esemény adminisztrációja

A szerződés teljesítése

A velünk fennálló szerződéses kapcsolat időtartamára és azt követően a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 4 évig.

Zoom Video Communications Inc. 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA

MioWeb s.r.o.

Kampelíkova 35/20

602 00 Brno

Instagram és Facebook, Facebook Ireland Ltd., székhely: Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

a TOPefekt s.r.o., vállalat által üzemeltetett Bulkgate szolgáltatás,

B. Němcové 767/13, Šumperk 787 01

Nem ismerjük az Ön fizetési kártyaadatait, azokat csak a biztonságos fizetési átjáró és az illetékes banki intézmény tárolja.

7 A SZÁMVITELRE ÉS ADÓZÁSRA VONAKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEINK 

Felhívjuk figyelmét, hogy számos személyes adatot olyan okokból dolgozunk fel, amelyek miatt erre jogszabályi kötelezettségünk van. Az adóügyi bizonylatokat és a számviteli nyilvántartásokat (adóügyi bizonylatokat) a vonatkozó számviteli időszak végétől számított 5 évig vagyunk kötelesek megőrizni. Az így kapott adóügyi bizonylatot is kötelesek vagyunk megőrizni annak az adóévnek a végétől számított 3 évig, amelyben az adóügyi bizonylathoz kapcsolódó adókötelezettség keletkezett. Az adóügyi bizonylat a következő személyes adatokat tartalmazza: név, vezetéknév, e-mail-cím, számlázási cím vagy a Felhasználó egyéb azonosító adatai és a megvásárolt áruk adatai.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adóügyi dokumentumokat az ügylet lebonyolításának adóévétől számított 10 évig vagyunk kötelesek megőrizni. Az adóügyi bizonylat a következő személyes adatokat tartalmazza: név, vezetéknév, e-mail-cím, számlázási cím vagy a Felhasználó egyéb azonosító adatai és a megvásárolt áruk adatai.

8 MILYEN INTÉZKEDÉSEKET TETTÜNK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

Technikai intézkedések. Minden olyan területen, ahol személyes adatok feldolgozására kerül sor (különösen a weboldal üzemeltetése, a webáruház üzemeltetése, az alkalmazottak napirendje, az ügyfelekkel és/vagy a forgalmazókkal való kommunikációra való tekintettel), megfelelő technikai intézkedéseket fogadtunk el és vállaljuk, hogy fenntartjuk azokat, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit, a személyes adatok kezelésének a jellegét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait, valamint a Felhasználókat érintő különböző valószínűségű és különböző súlyú kockázatokat. Az elfogadott technikai intézkedések a következők:

 1. a Felhasználó adatainak rendszeres biztonsági mentése;
 2. vírusirtó szoftverrendszerek frissítése;
 3. az olyan információs rendszerek hozzáférési jelszavai, amelyek a személyes adatokat kezelik, és az egyéni szinten ellenőrzött hozzáférési jogosultságok.

Szervezési intézkedések. A következő intézkedéseket fogadtuk el, és elköteleztük magunkat a fenntartásukra:

 1. a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottjainkat titoktartási kötelezettségek kötik; és
 2. alkalmazottjaink ismerik a munkaeszközökön történő biztonságos munkavégzés szabályait, beleértve a személyes adatvédelem elvét;
 3. az összes rendszerhez, így az információs rendszerhez való hozzáférés személyre szabott és jelszóval védett; az információs rendszer naplót vezet, hogy ellenőrizni tudjuk az egyes alkalmazottak hozzáférését az egyes Felhasználók személyes adataihoz.
 4.  

9 MIKOR ADJUK ÁT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT HARMADIK FELEKNEK?

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk üzleti partnereinknek (Adatfeldolgozók) vagy más harmadik feleknek, ha azt a törvény előírja.

Adatfeldolgozók. Csak olyan ellenőrzött Adatfeldolgozókat alkalmazunk, akikkel írásos szerződésünk van, és akik legalább olyan garanciákat nyújtanak nekünk, mint amilyeneket mi nyújtunk Önnek. Ezek kizárólag olyan Adatfeldolgozók, akik az Európai Unióból származnak, vagy biztonságosnak nyilvánított és elismert országokból, vagy amelyekkel a GDPR 46. cikkével összhangban szabványos szerződéses záradékokat kötöttünk, és amelyek az Ön személyes adatainak a GDPR és a cseh jogszabályok értelmében hasonló szintű védelmet biztosítanak. Az összes ilyen Adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség köt, és nem használhatja fel a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat más célra, mint amire azokat a jelen irányelvekkel összhangban hozzáférhetővé tettünk. A Személyes adatok kezelésének minden egyes okára és céljára vonatkozóan felsoroltuk az Adatfeldolgozókat.

Jogi kötelezettségek. Személyes adatokat továbbíthatunk az Adatfeldolgozón kívüli harmadik feleknek, ha erre jogszabály kötelez, vagy hatóságok jogszerű kérésére, illetve peres eljárásban a bíróság kérésére.

10 MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT?

Lehetőség van arra, hogy hozzáférést kérjen tőlünk a személyes adatokhoz, és kérheti a személyes adatok helyesbítését, módosítását, törlését vagy a kezelésének korlátozását, ha azok pontatlanok, vagy ha a kezelésük megsértette az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat. Önnek joga van személyes adatainak hordozhatóságához, tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, és nem lehet automatikus, egyedi döntéshozatal tárgya, beleértve a profilalkotást (amit mi nem teszünk).

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait az info@bewit.love e-mail címen, személyesen vagy a postacímünkre küldött levélben érvényesítheti.

Törekszünk arra, hogy kérésének haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tegyünk. Előfordulhatnak azonban olyan körülmények, amelyek miatt nem tudunk hozzáférést biztosítani (például, ha a kért információ veszélyezteti mások magánéletét vagy egyéb jogait, vagy ha a hozzáférés biztosításának költségei aránytalanok lennének az adott esetben az egyén magánéletét fenyegető kockázatokhoz képest). Az érintettek jogaival kapcsolatos bármilyen intézkedés megtétele előtt ésszerű lépéseket tehetünk a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése érdekében.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A GDPR 15. cikke értelmében Ön jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférésre, amely magában foglalja azt a jogot, hogy az adatkezelőtől megkapja az adatokat: 

 • a személyes adatok kezelésének a megerősítése,
 • tájékoztatás az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamáról, az adatkezelőtől a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozásához való jog fennállásáról, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról, a személyes adatok forrására vonatkozó bármely információról, ha azt nem a Felhasználóktól kapták, arról, hogy automatizált döntéshozatalra kerül sor, beleértve a profilalkotást, az adatok Európai Unión kívüli továbbítására vonatkozó megfelelő biztosítékokról,
 • ha ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságjogait és a személyes adatok másolatát.

Ismételt kérés esetén az adatkezelő jogosult a személyes adatok másolatáért ésszerű díjat felszámítani.

Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke értelmében joga van a nem helytálló személyes adatok helyesbítéséhez. Ön köteles továbbá bejelenteni a személyes adataiban bekövetkezett változásokat (pl. felhasználói profil rögzítése). Ön akkor is köteles együttműködni velünk, ha kiderül, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok nem helytállóak. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de mindig az adott technikai lehetőségek figyelembevételével végezzük el.

Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke értelmében Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlésére, ha nem tudjuk bizonyítani, hogy a személyes adatok kezelésének jogszerű oka van. Rendelkezünk olyan mechanizmusokkal, amelyek biztosítják a személyes adatok automatikus álnevesítését vagy törlését, ha azokra már nincs szükség a kezelésük céljához. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke értelmében Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához a panasz megoldásának időpontjáig, amennyiben nem vitatja a személyes adatok helytállóságát, az adatkezelés indokait, vagy ha tiltakozik az adatkezelés ellen.

A helyesbítésre, törlésre vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 19. cikke értelmében Ön jogosult a tájékoztatásra a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy a személyes adatok kezelésének a korlátozása esetén. A személyes adatok helyesbítése vagy törlése esetén tájékoztatjuk az egyes címzetteket, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel. 

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban hordozhatóvá tegye, valamint jogosult arra, hogy kérje az ilyen adatok más adatkezelő részére történő továbbítását.

Ha Ön szerződéses kötelezettségeinkkel kapcsolatban vagy beleegyezés alapján személyes adatokat ad meg, és a feldolgozás automatizált módon történik, joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg. Ha technikailag megvalósítható, az adatok az Ön által kijelölt adatkezelőnek is továbbíthatók, feltéve, hogy az adott adatkezelő nevében eljáró személy megfelelően kijelölt és felhatalmazható.

Ha ennek a jogosultságnak a gyakorlása hátrányosan érintené a harmadik felek jogait és szabadságjogait, az Ön kérelme nem teljesíthető.

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke értelmében Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.

Ha nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű törvényes oka van, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel vagy jogaival és szabadságjogaival szemben, a tiltakozás alapján indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük az adatkezelést.

Ha a tiltakozás közvetlen marketinggel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, akkor indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük az adatkezelést.

A személyes adatok kezeléséhez adott beleegyezés visszavonásához való jog

A személyes adatok marketing és kereskedelmi célú feldolgozásához adott beleegyezés bármikor visszavonható. A visszavonásnak kifejezett, érthető és konkrét akaratnyilvánítással kell történnie.

Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen kitéve olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalnak, beleértve a profilalkotást is, amit tekintve joghatással jár, vagy hasonlóan jelentős mértékben befolyásolná. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem hozunk automatizált döntéseket emberi megítélés befolyása nélkül, amelyek a Felhasználó adatait joghatással érintik.

11 ZÁRÓ SZAKASZ 

A jelen Személyes adatkezelési irányelvek kizárólag írásban módosíthatók. A felhasználókat erről a weboldalunkon tájékoztatjuk.

Ha bármilyen kérdése van Személyes adatkezelési irányelveinkkel  kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk az info@bewit.love e-mail-címen.

Ha elégedetlen, akkor bármikor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), amely a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám alatt található (bővebben a https://naih.hu/ weboldalon)

Jelen személyes adatvédelmi irányelvek 2022.02.01. dátumtól hatályosak.