Fogyasztói panaszkezelési szabályzat

BEWIT Natural Medicine, s.r.o., kereskedelmi vállalat

székhely: Michalská 2030, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, statisztikai számjel: 294 43 237, Közösségi adószám: CZ29443237, a C szakasz 53597 betétszám alatt a Prágai Városi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában bejegyezve, Ing.  Jiří Černota értékesítési vezető képviseletében a https://bewit.love/hu/ webáruház internetes felületén történő árucikkek eladása céljából. 

 

1 BEVEZETŐ SZAKASZ

1.1 A jelen panaszkezelési szabályzat a BEWIT Natural Medicine, s.r.o. vállalat, székhely: Michalská 2030, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00 által szállított árukra vonatkozik, statisztikai számjel: 294 43 237, Közösségi adószám: CZ29443237, a C szakasz 53597 betétszám alatt a Prágai Városi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában bejegyezve, Ing. Jiří Černota értékesítési vezető képviseletében (a továbbiakban „BEWIT Natural Medicine, s.r.o.“ és/vagy „BEWIT“ és/vagy „mi“).

1.2 A jelen panaszkezelési szabályzat a BEWIT Natural Medicine s.r.o. által a https://bewit.love/hu/ weboldalon elérhető webáruházra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szerves részét képezi.

1.3 A Panaszkezelési szabályzat kizárólag a fogyasztó ügyfél számára készült. Ügyfél fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki velünk adásvételi szerződést köt, vagy egyéb módon, üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül jogszerűen kapcsolatba lép velünk (a továbbiakban „fogyasztó”).

1.4 A BEWIT s.r.o. Panaszkezelési szabályzata szabályozza a jogokat és kötelezettségeket a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása során a köztünk, mint eladó és az ügyfél, mint vevő (a továbbiakban „ügyfél” vagy „Ön”) közötti termékértékesítés során, beleértve a szerződéses jótállásból eredő jogokat is. A panaszkezelési szabályzat tájékoztatja a fogyasztót a hibás vagy más módon sérült árukra vonatkozó panasz benyújtásának a feltételeiről, módjáról és lehetőségeiről is. A felek jogai és kötelezettségei összhangban vannak a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvénnyel (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), amely például ezen a címen érhető el, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. a későbbi kiadásokkal módosított törvénnyel, és a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban vannak, amely például ezen a címen érhető el. Szerződéses szavatossági jogok esetén az ebből eredő jogviszonyra a konkrét jótállási feltételek az irányadók.

2 MILYEN ESETEKBEN VAGYUNK FELELŐSEK A HIBÁS ÁRUKÉRT

2.1 Mi felelünk az ügyfélnek azért, hogy az áru az átvételekor hibátlan. Különös tekintettel felelősek vagyunk az ügyfélnek abban az időpontban, amikor az árut átvette,

2.1.1 az áru a felek között megállapodott jellemzőkkel rendelkezik, megállapodás hiányában pedig azokkal a jellemzőkkel, amelyeket mi vagy a gyártó leírtunk, vagy amelyeket az ügyfél az áru jellegére tekintettel, illetve az általunk vagy a gyártó reklámja alapján elvárt,

2.1.2 az árucikk alkalmas az általunk megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árucikkeket általában használják,

2.1.3 az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek a szerződő felek által megállapodott mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kivitelezést a megállapodott minta vagy modell szerint határozták meg,

2.1.4 az áruk megfelelő mennyiségéért, méretéért vagy tömegéért,

2.1.5 az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek,

2.1.6 az áru rendelkezik a várható tartozékokkal és a használati utasítással,

2.2 Ha a hiba az áru átvételétől számított egy éven belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt, kivéve, ha az ellenkezőjét bizonyítjuk.

3 MILYEN ESETBEN NEM VAGYUNK FELELŐSEK A HIBÁS ÁRUÉRT, MELY ESETEKBEN ÖN NEKÜNK NEM KÜLDHETI VISSZA AZ ÁRUT

3.1 Ezekben az esetekben nem vállalunk felelősséget az ügyféllel szemben a hibákért:

3.1.1 ha az áru az átvételkor hibás, és az ilyen hiba miatt a vételárból engedményben egyeztek meg,

3.1.2 ha a hibát a szokásos használatból eredő elhasználódás okozta, vagy ha a hiba az áru jellegéből adódik,

3.1.3 ha az ügyfél okozta, és azt a nem megfelelő használat, tárolás, nem megfelelő karbantartás, az ügyfél beavatkozása vagy mechanikai sérülés okozta, mindezt olyan körülmények között, amelyek nem megfelelőek a hőmérséklet, a porosodás, a páratartalom és egyéb környezeti hatások tekintetében, amelyeket általunk vagy a gyártó által lett meghatározva (rendszerint az áru címkéjén) és/vagy a jogszabályokból következik.

3.1.4 az ügyfél által módosított áruk esetében, ha a hiba a módosítás következtében keletkezett,

3.1.5 ha az árut olyan körülmények között használják, amely nem felel meg a környezet hőmérsékletének, porosságának, páratartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak, amelyeket az eladó vagy a gyártó meghatározott, vagy jogszabályokból következik,

3.1.6 ha a hibát rajtunk kívül álló külső esemény (pl. természeti katasztrófa) okozta.

3.2 Milyen esetekben kifejezetten nem küldheti vissza nekünk az árut:

3.2.1 olyan csomagolt élelmiszerek, amelyek higiéniai okokból nem használhatók fel újra, vagy olyan áruk, amelyeket már felhasználtak (pl. ha az ügyfél az áru védőcsomagolását megrongálja, vagy a biztonsági zár felszakadt, vagy az áru egyéb szennyezésére kerül sor);

3.2.2 egyéb áruk, ha az áruk higiéniai vagy egyéb zárt csomagolásúak, és higiéniai vagy egészségügyi okokból nem küldhetők vissza;

3.2.3 ha az általunk szállított árukat helyrehozhatatlanul összekeverték más árukkal;

3.2.4 az Ön kívánságai szerint testre szabott áruk esetében;

3.3 Érdekünk fűződik az érvényes higiéniai előírások betartásához. Előfordulhat, hogy amikor Ön olyan árut szeretne visszaszolgáltatni nekünk (elállni az adásvételi szerződéstől), amelyet már kicsomagolt, vagy a higiéniai vagy zárt csomagolás sérült, és az áru nem használható fel újra (ez nem vonatkozik arra, ha az áru már megérkezett Önhöz, pl. megsérült a szállítás során). Ön beleegyezik, hogy ilyen esetekben (amikor pl. az egészségügyi csomagolásból kivett árukat vagy sérült védőcsomagolású élelmiszereket küldenek vissza, amelyeket nem lehet újra felhasználni) jogosultak vagyunk visszautasítani a visszaküldött árukat, és az Ön költségére visszaküldeni. Ha ez nem lehetséges (pl. higiéniai okokból vagy a védőcsomagolás sérülése miatt), jogosultak vagyunk az árut azonnal megsemmisíteni.

4 MELY ESETEKBEN VAGYUNK FELELŐSEK A WEBINÁRIUM ÉS A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT DIGITÁLIS TARTALOM HIBÁIÉRT, ÉS MELY ESETEKBEN NEM VAGYUNK FELELŐSEK A WEBINÁRIUM VAGY A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT DIGITÁLIS TARTALOM HIBÁIÉRT

4.1 Mi felelünk az ügyfélnek azért, hogy a digitális tartalom megfelelő átadása érdekében a rendelés leadásakor megadott e-mail-címre megkapja a megvásárolt online webinárium indításához szükséges egyedi hivatkozást.

4.2 Mi felelünk az ügyfélnek azért, hogy a webinárium felvételét és/vagy más digitális tartalmat a felhasználói fiókjában a megbeszélt időpontban elindíthassa.

5 AZ ÜGYFÉLNEK A WEBINÁRIUM ÉS EGYÉB DIGITÁLIS TARTALOM ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 A webinárium-rendelés visszaigazolásának kézhezvételekor az Ügyfélnek ellenőriznie kell, hogy a visszaigazolásban el lett-e küldve a webinárium futtatásához szükséges egyedi hivatkozás. A webinárium indításához szükséges egyedi hivatkozást legkésőbb 2 munkanapon belül megkapja tőlünk.

5.2 A megrendelt digitális tartalomra vonatkozó fizetési visszaigazolás kézhezvételét követően az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a digitális tartalom (általában egy webinárium felvétele) elérhető-e a felhasználói fiókjában. Ha a visszaigazolás kézhezvételét követően nem tud hozzáférni a felhasználói fiókjában lévő digitális tartalomhoz, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@bewit.love címen, és mi mindent ellenőrizni fogunk.

5.3 Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a webináriumon való részvételhez és/vagy a digitális tartalomhoz való hozzáféréshez szükséges megfelelő internetkapcsolattal, hardverrel és szoftverrel rendelkezzen a webináriumon való megfelelő részvételhez és/vagy a digitális tartalom elindításához. Az Eladó nem vállal felelősséget az ügyfél elégtelen internetkapcsolatával, a webináriumon való részvételhez és/vagy a digitális tartalom elérhetővé tételéhez szükséges hardver- és szoftvereszközök elégtelenségével kapcsolatos hibákért.

6 HA NEM KAPOTT EGYEDI HIVATKOZÁST A WEBINÁRIUMRA ÉS/VAGY A DIGITÁLIS TARTALOM NEM VOLT ELÉRHETŐ

6.1 Amennyiben a fizetési visszaigazolás kézhezvételétől számított 2 napon belül nem kapott e-mailt a megvásárolt webinárium indításához szükséges egyedi hivatkozással, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@bewit.love e-mail-címen, és mi mindent ellenőrizni fogunk. Kérjük, küldjön nekünk e-mailt a rendelés számával és a keletkezett hiba leírásával. A megvásárolt webinárium elindításához szükséges egyedi hivatkozás megadása részünkről automatizált folyamat, de technikai okokból előfordulhat, hogy nem kerül elküldésre.

6.2 Ha nem kapja meg a megvásárolt webinárium futtatásához szükséges egyedi hivatkozást az e-mail címére, akkor újból elküldjük Önnek az egyedi hivatkozást.

6.3 Ha az Ön által megvásárolt digitális tartalom (általában a webinárium felvétele) nem vált elérhetővé az Ön felhasználói fiókjában azóta, hogy megkapta a visszaigazolást a rendelés kifizetéséről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@bewit.love e-mail-címen, és mi mindent ellenőrizni fogunk. Kérjük, küldjön nekünk e-mailt a rendelés számával és a keletkezett hiba leírásával. A megvásárolt digitális tartalmakat automatizált eljárással tesszük elérhetővé a felhasználó fiókjában, de technikai okok miatt előfordulhatnak hibák.

 

7 AZ ÜGYFÉLNEK AZ ÁRU ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 Az ügyfél köteles az árut átvételkor ellenőrizni, és meggyőződni annak jellemzőiről (különös tekintettel arra, hogy az ügyfél a megfelelő típusú árut kapta, hogy az áru a megállapodás szerinti minőségű, hogy az áru a csomagolásában mindent tartalmaz, amit tartalmaznia kell).

7.2 Az ügyfelet nem illetik meg a hibás teljesítésből eredő jogok, ha olyan hibáról van szó, amelyről a szokásos gondosság mellett már az adásvételi szerződés megkötésekor, vagy ha az árut az adásvételi szerződés megkötésénél később adják el, az átvételkor tudnia kellett. A hibás teljesítés joga nem illeti meg az ügyfelet, ha az ügyfél az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha az ügyfél okozta a hibát.

8 HA AZ ÁRU A SZÁLLÍTÁS SORÁN SÉRÜLT MEG

8.1 Amikor a küldeményt a kézbesítőtől átveszi, ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. A küldemény átvételével Ön megerősíti, hogy a küldeményt látható hiba nélkül kapta meg. Ha a csomagolás megsérült, kérjük, értesítse a fuvarozót, és készítsenek róla jegyzőkönyvet. A küldeményt a fuvarozó visszatartja. Ez a legegyszerűbb módja a sérült küldemény miatt történő panaszkezelésnek, a küldeményt a fuvarozó visszaküldi nekünk, és a lehető leghamarabb új küldeményt küldünk Önnek.

8.2 Ha a küldemény átvétele és kicsomagolása után észleli, hogy a küldemény tartalma sérült, kérjük, hogy a kézhezvételt követően azonnal, lehetőleg a küldemény kézhezvételétől számított három (3) napon belül értesítsen minket, lehetőleg a Retino szolgáltatásán keresztül. A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt, és felgyorsítja a kérelme feldolgozását. Ebben az esetben válassza az „Árukra vonatkozó panasz” gombot. Kérjük, adja meg benne a rendelés számát, az e-mail címet, amelyről az árut megrendelte, és válassza ki a sérült árut a megrendelt áruk listájából, hogy a panaszban szerepeljen. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a küldemény kézhezvételét követő negyedik (4.) napon és az azt követő napon jelent be panaszt, a fuvarozó valószínűleg nem fogadja el a panaszt. Ha a sérült küldeményre vonatkozó késedelmes panasza miatt kárunk keletkezik (a sérült küldeményt a fuvarozó az Ön késedelmes panasza miatt nem téríti meg), jogosultak vagyunk az ilyen károkat Öntől behajtani. Kérjük, tartsa meg a küldeményt, és készítsen fényképfelvételeket a küldeményről (amin jól látható legyen a sérült áru, a csomagolás, a tartalom).

8.3 A panasz benyújtását követően e-mailben visszaigazolást kap, majd ügyfélszolgálati munkatársaink általában telefonon felkeresik Önt, hogy megállapodjanak a további teendőkről. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a +36 30 522 7463 telefonszámon vagy a panaszok@bewit.love e-mail-címen, hogy meggyőződjön arról, hogy a panasza rendezése folyamatban van-e.

9 HA TÉVES ÁRUT KAPOTT

9.1 Ha téves árut, nem megfelelő mennyiséget vagy más színben kapott, vagy teljesen más árut, amit nem rendelt meg stb., kérjük, lépjen kapcsolatba velünk lehetőleg a Retino szolgáltatásán keresztül. A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt, és felgyorsítja a kérelme feldolgozását. Ebben az esetben válassza a „Visszáru” gombot. Írja meg nekünk a rendelés számát, az e-mail-címet, amelyikről az árut megrendelte, és válassza ki a megrendelt áruk listájából a sérült árut, amelyet a panaszába foglal, és válassza ki az áru visszaküldésének egyik felajánlott okát és/vagy írja le a hibát saját szavaival. Mindent megteszünk, hogy az ilyen hibákat megelőzzük, gondosan ellenőrizzük a kiküldött árukat, de nem vagyunk tévedhetetlenek. Előre is elnézést kérünk a rendelésével kapcsolatos esetleges eltérésekért, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a panaszkezelési folyamat a lehető legkényelmesebb és leggyorsabb legyen.

9.2 Miután kitöltötte és elküldte a megfelelő visszáru űrlapot, visszaigazolást fog kapni az e-mail-címére. A lehető leghamarabb mindent ellenőrizni fogunk, és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy megállapodjunk a további lépésekről. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a +36 30 522 7463 telefonszámon vagy a panaszok@bewit.love e-mail-címen, hogy meggyőződjön arról, hogy a kérelme rendezése folyamatban van-e.

10 AZ ÁRU HIBÁJÁNAK ÉSZLELÉSE AZ ÁTVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 14 NAPON BELÜL

10.1 Ha a kézhezvételtől számított 14 napon belül hibát fedez fel a szállított áruban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, lehetőleg a Retino szolgáltatásán keresztül. A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt, és felgyorsítja a kérelme feldolgozását. Ebben az esetben válassza az „Árukra vonatkozó panasz” gombot.

10.2 Teljes mértékben tiszteletben tartjuk, hogy az áru átvételétől számított 14 napon belül joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben azonban az árut sértetlenül, illetve zárt vagy higiénikus csomagolásban kell visszaküldeni. Ennek a feltételnek abban az esetben, ha a hibát az áru átvételétől számított 14 napon belül észleli, nem tud megfelelni. Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazandó jogszabályok értelmében Ön felel az áru értékcsökkenéséért. A fentiek ismeretében azt javasoljuk, hogy a legmegfelelőbb eljárás a hibás áru miatti (vagy a szállítás következtében esetlegesen megsérült áru) panasz benyújtása. Nem kell aggódnia, hogy a panaszkezelési folyamat hosszabb időt vesz igénybe, mint az áru átvételétől számított 14 napon belüli visszaküldésére vonatkozó eljárásunk.

10.3 A panasz benyújtását követően e-mailben visszaigazolást kap, majd ügyfélszolgálati munkatársaink általában telefonon felkeresik Önt, hogy megállapodjanak a további teendőkről. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a +36 30 522 7463 telefonszámon vagy a panaszok@bewit.love e-mail-címen, hogy meggyőződjön arról, hogy a panasza rendezése folyamatban van-e.

11 AZ ÁRU HIBÁJÁNAK ÉSZLELÉSE AZ ÁTVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 24 NAPON BELÜL

11.1 Ön köteles a hiba megjelenését követően haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül érvényesíteni az áru hibájából eredő jogát, ellenkező esetben a bíróság nem biztosítaná Önnek az áru hibájára vonatkozó jogot. Ha a hiba miatt nem nyújt be panaszt időben, nem állhat el az adásvételi szerződéstől a hiba megléte miatt.

11.2 Az ügyfél jogosult érvényesíteni az áru hibájából eredő jogát, ami a fogyasztási cikknél felmerül, a következő határidőkön belül:

  • a 10 000 és 100 000 forint (HUF) közötti értékű áruk esetében az áru átvételét követő egy év;
  • a 100 001 és 250 000 forint (HUF) közötti értékű áruk esetében az áru átvételét követő két év;
  • az áru átvételétől számított három év az olyan áruk esetében, amelyek értéke meghaladja a 250 000 forintot (HUF).

KIVÉVE azokat az árukat, amelyeknél a csomagoláson, a címkén, az árukat kísérő használati utasításban vagy a reklámban más jogszabályoknak megfelelően feltüntetik azt az időtartamot, amely során az áru használható (azaz minimális tartósság/fogyasztási idő), a minőségi jótállásra vonatkozó rendelkezéseket (szerződéses jótállás).

11.3 A panaszeljárás 8.2. pontja szerinti határidő lejárta után (és/vagy a lejárati dátum) a hibás árukra vonatkozó jog nem érvényesíthető. Ha a szóban forgó áruk esetében ez az időtartam meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt az ügyfél nem tudta használni az árut, mert a panasz jogos elbírálása folyamatban volt. Bár a panaszokat mindig igyekszünk az ügyfél megelégedésére megoldani, egyes termékeket a csomagoláson/címkén található utasításoknak megfelelően kell tárolni - ellenkező esetben megromlanak. Még ha ezekben az esetekben a panaszkezelési eljárás 8.2. pontja szerinti határidő és/vagy lejárati határidő még nem is járt le, akkor sem tudjuk elfogadni a panaszát (a jelen panaszkezelési szabályzat 3.1.3. vagy 3.1.5. pontja).

11.4 Felhívjuk figyelmét, hogy a hibára vonatkozó jog gyakorlásának időtartama nem tévesztendő össze az áru élettartamával/tartósságával, azaz azzal az időtartammal, amely alatt az áru megfelelő használat mellett, annak jellegét, tulajdonságait, rendeltetését figyelembe véve és a használat intenzitásának különbségeit figyelembe véve tartható.

11.5 A hibákból eredő jog érvényesítésére használhatja a Retino szolgáltatást. A Retino szolgáltatás megkönnyíti a velünk való kommunikációt, és felgyorsítja a kérelme feldolgozását. Ebben az esetben válassza az „Árukra vonatkozó panasz” gombot. Kérjük, az űrlapon mindenképpen tüntesse fel:

11.5.1 a rendelés számát;

11.5.2 az e-mail-címet, amelyről az árut megrendelte;

11.5.3 válassza ki a sérült árut a megrendelt áruk listájából, amelyet a panaszba foglal;

11.5.4 válasszon ki egyet a felhozott indokok közül és/vagy írja le a hibát saját szavaival;

11.5.5 a panaszkezelés választott módszerét, amely során az ügyfél nem jogosult a panaszkezelés választott módját előzetes beleegyezésünk nélkül megváltoztatni;

11.5.6 A panaszolt áruk BEWIT részére történő visszaküldésének módját;

11.5.7 az Ön címét az áru visszaküldésére a panaszeljárás lezárását követően.

11.6 Miután kitöltötte és elküldte az áru hibájára vonatkozó igényérvényesítési jog gyakorlására szolgáló űrlapot, e-mailben visszaigazolást kap tőlünk az űrlap beérkezéséről. A panasz érvényesítésének azt a pillanatot tekintjük, amikor Öntől az árura vonatkozó panaszt megkapjuk.

11.7 Az áru hibájából eredő jogát személyesen is érvényesítheti a BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Cseh Köztársaság címen. A helyszínen az ügyfél és munkatársunk között a mi nyomtatványunkon panaszbejelentést készítünk és írunk alá. Ebben az ügyfélnek a panaszeljárási szabályzat jelen 8.4. pontja szerinti tényeket kell közölnie, beleértve személyazonosságának és elérhetőségeinek (telefon, e-mail) leírását. Másik lehetőségként a Packeta fiókban igénybe veheti az ingyenes visszáru/árura vonatkozó panasz szolgáltatást.

11.8 A panaszjelentési űrlap kitöltésével a panaszkezelési folyamat még nem zárul le. Az Ön felelőssége, hogy a hibás árut visszaszállítsa nekünk és/vagy a hibás árut az utasításainknak megfelelően tárolja, és dokumentálja a hibát (például fényképet/videót készít és elküldi a panaszkezelési osztályunknak a hibás áruról), hogy az állítólagos hibát megvizsgálhassuk. Előszöris töltse ki az online űrlapunkat, ezután kap egy kódot az áru ingyenes visszaküldéséhez vagy az árura vonatkozó panaszhoz a Packeta fiókjában. A becsomagolt árut a szükséges dokumentumokkal együtt a Packeta bármelyik fiókjába beviheti. Vagy az árut nekünk is visszaküldheti a BEWIT Natural Medicine, s.r.o, Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Cseh Köztársaság címre. Az árut hiánytalanul, sérülésmentesen (a kifogásolt hiba kivételével), ideális esetben eredeti, sérülésmentes csomagolásban kell visszaküldeni, hogy be tudjuk tartani a megfelelő higiéniai eljárásokat. Az ügyfél köteles elküldeni az áruval együtt a szállítólevelet vagy az adóügyi bizonylat másolatát.

11.9 A jelen panaszkezelési szabályzat 8.8. pontjában meghatározottaktól eltérő szállítási költségek (az áru hibájára vonatkozó jog gyakorlása a Packeta bármelyik fiókjánál) az ügyfelet terhelik. Felhívjuk figyelmét, hogy az utánvéttel elküldött árukat nem vesszük át, és az Ön költségén visszaküldjük Önnek.

11.10 Ha azonban az Ön követelését jogosnak találják, jogosult az indokolt követelés érvényesítésével kapcsolatban észszerűen felmerült költségek megtérítésére. Ezek a költségek a legkevesebb szükséges költségnek tekintendők (azaz az áruknak a legolcsóbb rendelkezésre álló szállítóeszközzel történő elküldésének a költsége). E költségek megtérítése iránti kérelmet legkésőbb a hibás teljesítésre vonatkozó jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát követő egy (1) hónapon belül kell benyújtani.

11.11 A kifogásolt áruk kézhezvételét követően a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk a panasz átvételéről és annak tartalmáról.

12 A DIGITÁLIS TARTALOM HIBÁINAK ÉSZLELÉSE

12.1 Ön köteles a webinárium és/vagy a digitális tartalom nyújtása során felmerült hiba esetén a hiba felfedezését követően haladéktalanul élni velünk szemben a hibás teljesítésre vonatkozó jogával, ellenkező esetben a bíróság nem ismeri el az Ön hibás teljesítésre vonatkozó jogát. Ha a hiba miatt nem nyújt be panaszt időben, nem állhat el az adásvételi szerződéstől a hiba megléte miatt.

12.2 A hibás teljesítésre vonatkozó jog érvényesítésére használhatja a Retino szolgáltatást. Kérjük, az űrlapon mindenképpen tüntesse fel:

12.2.1 a rendelés számát;

12.2.2 a telefonszámot és az e-mail-címet, amelyről az árut megrendelte;

12.2.3 írja le a keletkezett hibát a saját szavaival;

12.2.4 a panaszkezelés választott módszerét, amely során az ügyfél nem jogosult a panaszkezelés választott módját előzetes beleegyezésünk nélkül megváltoztatni;

12.2.5 az Ön lakcímét.

12.3 Miután kitöltötte és elküldte a hibás teljesítésére vonatkozó jog érvényesítésére szolgáló űrlapot, e-mailben visszaigazolást kap tőlünk az űrlap beérkezéséről. A panasz érvényesítésének azt a pillanatot tekintjük, amikor Öntől a panasz érvényesítésére vonatkozó adatokat megkapjuk.

13 A PANASZKEZELÉS HATÁRIDEJE

13.1 A törvény (a Polgári Törvénykönyv) a panaszeljárás lezárására a hibás teljesítési jog gyakorlásától számított legfeljebb harminc (30) napos határidőt biztosít. Legkésőbb ezen a határidőn belül a panaszeljárás részünkről lezárul.

13.2 Általában azonban a szükséges dokumentáció (fényképek és egyéb, az áru hibájának értékeléséhez szükséges adatok) átadását vagy a kifogásolt áru visszaszállítását követő három (3) munkanapon belül a hiba azonnali értékelését elvégezzük, és a panasz érvényességének az eredményét közöljük az ügyféllel. Ez a határidő nem tartalmazza a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges időt (pl. szükség lehet arra, hogy a beszállítónk vagy a gyártó segítségét kérjük).

13.3 Abban az esetben, ha a kifogásolt árut hibásnak találják, a panaszeljárást a hibás teljesítés érvényesítésétől számított harminc (30) napon belül le kell zárni. Indokolt esetben a meghatalmazott alkalmazott hosszabb időtartamban is megállapodhat az ügyféllel. Kötelesek vagyunk arra kérni, hogy a dokumentációt a lehető leghamarabb töltse ki.

13.4 Ha az áru nem bizonyul hibásnak, tájékoztatjuk Önt az egyedi eljárás lefolytatásáról.

14 A PANASZKEZELÉS MÓDJA

14.1 Az ügyfél választása a követelés rendezésének módjára vonatkozóan attól függ, hogy a hibás teljesítés súlyos vagy nem súlyos szerződésszegésnek minősül-e.

14.2 Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, az ügyfél jogosult:

14.2.1 a hiba elhárítására új, hibátlan áru szállítása vagy a hiányzó áru pótlásával, vagy

14.2.2 a hiba elhárítására az áru kijavításával (ha az áru jellege ezt lehetővé és célszerűvé teszi); vagy

14.2.3 ésszerű kedvezményt a vételárból, vagy

14.2.4 a szerződéstől való elállást.

14.3 Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, az ügyfél jogosult:

14.3.1 a hiba elhárítására egy új, hibátlan termék szállításával, vagy

14.3.2 a hiányzó elem pótlására, vagy

14.3.3 a termék kijavítására, vagy

14.3.4 észszerű kedvezményt a vételárból.

14.4 Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, az ügyfél a szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül kérheti a vételár teljes visszatérítését vagy új áru szállítását. Ha úgy találjuk, hogy az áru megjavítható, 15 napon belül megjavítjuk.

14.5 Ha a hibás áru javítása 30 napon belül nem történik meg, kötelesek vagyunk az ügyfélnek új árut szállítani ezen időtartam eredménytelen lejártát követő 8 napon belül.

14.6 Az ügyfél köteles közölni velünk, hogy a hibás teljesítéssel kapcsolatban milyen jogot kíván gyakorolni, vagy a hiba bejelentésekor (pl. a panaszkezelési űrlap kitöltésével és elküldésével a Retino szolgáltatással itt), vagy indokolatlan késedelem nélkül a hiba bejelentését követően. Az ügyfél a beleegyezésünk nélkül nem változtathatja meg a választását; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha olyan hiba kijavítását kéri, amely helyrehozhatatlannak bizonyul. Ha nem hárítjuk el a hibát ésszerű időn belül, vagy ha értesítjük Önt arról, hogy nem hárítjuk el a hibát, a hiba kijavítása helyett ésszerű árengedményt követelhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől.

14.7 Ha olyan helyzet áll elő, hogy Ön nem gyakorolja időben a hibás teljesítésből eredő jogát (a Panaszeljárás 10.4. pontja szerint), ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem súlyos szerződésszegés esetén.

14.8 Ön követelheti új, hibátlan áru szállítását, kivéve, ha ez a hiba jellegére tekintettel ésszerűtlen, de ha a hiba csak az áru egy részét érinti, akkor csak az adott rész kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, akkor elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, Ön jogosult a hiba díjmentes kijavítására.

14.9 Önnek joga van új áru szállítására vagy alkatrészek cseréjére még eltávolítható hiba esetén is, ha a javítást követően a hiba megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt 8 napon belül nem tudja megfelelően használni az árut. Ha ez nem lehetséges, akkor joga van a vételár visszatérítését kérni. Ebben az esetben Önnek is joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ha Ön nem áll el az adásvételi szerződéstől, vagy nem él az új és hibátlan áru leszállítására, egy alkatrész kicserélésére vagy javítására vonatkozó jogával, akkor észszerű árengedményt igényelhet.

14.10 Ön jogosult észszerű árengedményre akkor is, ha nem tudunk Önnek új, hibátlan árut szállítani, alkatrészt cserélni vagy az árut megjavítani, vagy ha nem tudjuk ésszerű időn belül megjavítani, vagy ha a helyreállítás jelentős nehézséget okozna Önnek.

14.11 A hiányzó dolgot addig szállíthatjuk Önnek, vagy bármely más jogi hiányosságot elháríthatunk, amíg Ön nem gyakorolja a vételárból való engedményre vonatkozó jogát, vagy nem áll el a szerződéstől. Jogunk van egyéb hibákat választási lehetőségünk szerint az áru kijavításával vagy új áru szállításával elhárítani; a választás nem okozhat aránytalan költséget az ügyfélnek. Ha nem sikerül vagy nem vagyunk hajlandók az áru hibáját időben elhárítani, az ügyfél követelhet árengedményt a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. Az ügyfél a beleegyezésünk nélkül nem változtathatja meg az általa meghozott választást.

14.12 Ha a panaszrendezés új áru átadásával történik, Ön köteles az eredetileg átadott árut visszaküldeni nekünk (kivéve, ha mi másként nem állapodunk meg). Az ügyfél nem kérheti új áru szállítását (és nem állhat el az adásvételi szerződéstől), ha az áru nem küldhető vissza abban az állapotban, ahogyan átvette; ez nem vonatkozik a következő helyzetekre:

14.12.1 ha az áru hibájának feltárására irányuló vizsgálat eredményeként az állapot megváltozott, vagy

14.12.2 ha az ügyfél a hiba felfedezése előtt használta az árut, vagy

14.12.3 ha az ügyfél tevékenységével vagy mulasztásával lehetetlenné teszi a változatlan állapotú áruk visszaküldését, vagy

14.12.4 ha az ügyfél a hiba felfedezése előtt eladta az árut, azt elfogyasztotta vagy a szokásos használat során megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, az ügyfél köteles visszaküldeni nekünk azt, amit még lehet, és köteles megtéríteni nekünk azt a részt, amiből hasznot húzott.

14.13 A hibás teljesítés joga nem illeti meg, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha saját maga okozta a hibát.

15 A PANASZKEZELÉSI FOLYAMAT LEZÁRÁSA

15.1 A panasz rendezését követően Önt e-mailben értesítjük a panaszkezelési folyamat lezárulásáról, és felkérjük a panaszolt árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb harminc (30) napon belül átvenni, attól a naptól számítva, amikor Önt a panasz rendezéséről tájékoztattuk. A panaszolt áruk kézhezvételét követően írásos visszaigazolást állítunk ki Önnek a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról, beleértve a jogorvoslat és a panasz időtartamának megerősítését, illetve a panasz elutasításának okait.

15.2 Ha a kifogásolt árut a fuvarozó küldte el nekünk, a panasz rendezését követően automatikusan megküldjük az ügyfél címére a panasz rendezésének időpontjáról és módjáról szóló visszaigazolással együtt, beleértve a panasz orvoslásának és időtartamának visszaigazolását, vagy a panasz elutasításának az okait.

15.3 Abban az esetben, ha a panaszt jogosnak ítéljük, és az ügyfél jogosan kéri a vételár visszatérítését a panasz rendezésének módjaként, a kifizetett vételárat készpénzben visszaküldjük Önnek a panasz benyújtásakor megadott bankszámlára, legkésőbb tíz (10) munkanapon belül attól a naptól számítva, amikor a panasz rendezésének módjáról szóló visszaigazolást megküldtük Önnek.

15.4 Ön köteles a panaszolt árut legkésőbb harminc (30) napon belül átvenni attól a naptól számítva, amikor Önt a panasz rendezéséről értesítettük. Ezen időszak után jogosultak vagyunk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2120. § (1) bekezdése értelmében és a 2159. § (2) bekezdésével összhangban tárolási díjat felszámítani. A napi tárolási díj 200 HUF.

15.5 Ha Ön nem veszi át a rendezett panaszból származó árut a rendezésről való értesítéstől számított három (3) hónapon belül, fenntartjuk a jogot, hogy eladjuk az árut, és a bevételt a tárolási költségek kifizetésére fordítsuk.

15.6 Ön köteles továbbá az átvételkor ellenőrizni a panaszolt áruk teljességét, különösen azt, hogy az áruküldemény tartalmazza-e mindazt, amit tartalmaznia kell. A későbbi kifogásokat a továbbiakban már nem vesszük figyelembe.

16 BEFEJEZŐ SZAKASZ

16.1 Az ügyfél törvényes jogait ez a panaszkezelési szabályzat nem érinti.

16.2 Jelen panaszkezelési szabályzat (csak a fogyasztók számára) 2022.01.01 érvényes és hatályon kívül helyezi a korábbi panaszkezelési szabályzat érvényességét.