Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti BEWIT Natural Medicine, s.r.o., pre predaj tovaru a poskytovania digitálneho obsahu a digitálnych služieb prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://bewit.love

Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

➔ Spôsob platby a možnosť doručenia si môžete vybrať počas objednávkového procesu.

➔ Stisknutím tlačítka OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a ste povinný nám zaplatiť kúpnu cenu.

➔ Pokiaľ pri tovare uvádzame, že je skladom, potom sa zaväzujeme tovar dodať do doby uvedenej v časti 11 týchto VOP.

➔ Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14 dní.

➔ Bližšie informácie o reklamáciách a návratkách nájdete v našom reklamačnom poriadku.

➔ Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o

tom, aké osobné údaje spracovávame, prečo a ako, nájdete v zásadách spracovania

osobných údajov.

1 KTO SME

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

sídlo: Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, (ďalej len „adresa sídla“) spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pri Krajskom súde v Ostrave pod sp.zn. C 53597 IČO: 29443237 DIČ: CZ29443237 telefón: +420 552 305 105 e-mail: info@bewit.love (ďalej len „predávajúci“, BEWIT Natural Medicine, s.r.o. alebo „my“)

Bankové účty pre platby z Českej republiky

Česká sporiteľňa, a.s. (CZK)
Číslo účtu: 3424178359/0800
Fio banka, a.s. (CZK)
Číslo účtu: 2500498828/2010

Bankový účet pre platby zo Slovenska

Fio banka, a.s. (EUR)
Číslo účtu: 000000-2600498876/2010
IBAN: CZ1720100000002600498876
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bankový účet pre platby z Poľska

Číslo účtu: 35109017820000000133205437
IBAN: PL35109017820000000133205437
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Bankový účet pre platby z Maďarska

Číslo účtu: 12092000-01564661-00100002 
IBAN: HU18-12092000-01564661-00100002
BIC/SWIFT: UBRTHUHB

Bankový účet pre platby ostatných zahraničných zákazníkov

CITFIN (multimenový)
Číslo účtu: 1129121/2060
IBAN: CZ4620600000000001129121
BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX

2 KDE NÁS NÁJDETE

BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (osobné stretnutie je možné na tejto adrese po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, a to v pracovných dňoch v čase medzi 7:30 a 15:00).

Telefón: +420 552 305 105

e-mail: info@bewit.love

3 AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?

digitálny obsah, služby najmä webinár, záznam webinára alebo iné, vopred nahraté video-prednášky, eBook a pod.;

elektronická adresa adresa elektronickej pošty zákazníka uvedená v užívateľskom účte, v objednávke, či v inom našom formulári; 

e-shop náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke https://bewit.love;

kúpna zmluva záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru a/alebo služieb na našich webových stránkach;

občiansky zákonník zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník;

podnikateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - svojim menom, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO / DIČ, či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ;

seminár prednáška (workshop / školenie) na odbornú tému prebiehajúcu offline, umožňujúce osobný kontakt a diskusiu s prednášajúcim - lektorom;

spotrebiteľ každá fyzická osoba, ktorá právne jedná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania; 

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky, t.j. pravidlá, ktoré zaväzujú nás i vás pri uzatváraní Kúpnej zmluvy;

webinár online video-prednášky - živý seminár vedený lektorom s možnosťou online diskusie s lektorom;

webová stránka internetová adresa https://bewit.love;  

zákazník ste to vy, kupujúci, nech už ste spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4 ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

4.2 Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

4.3 Tovar, cena, náklady. Popis nášho tovaru a služieb, vrátane ich hlavných vlastností, nájdete na našich webových stránkach. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. ak nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte len Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru). 

4.4 Autorské práva. Ponúkaný digitálny obsah a/alebo seminár nie je možné nahrávať, kopírovať, či akokoľvek inak šíriť. Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti digitálneho obsahu a/alebo seminára podliehajú autorskému právu. Kopírovanie alebo zdieľanie akejkoľvek časti digitálneho obsahu je zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti digitálneho obsahu a/alebo seminára nesmie byť predávaná alebo distribuovaná, ani nesmie byť upravovaná alebo zahrnutá do akéhokoľvek diela, najmä inej práce, publikácie alebo internetovej stránky. Zhodnej ochrane autorského práva podliehajú aj všetky tlačené a/alebo elektronické materiály, skriptá, či akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré od nás zákazník a/alebo študent obdrží.

4.5 Možnosti platby. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie opísané v priebehu samotnej objednávky. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z našich ponúknutých možností, alebo si môžete zvoliť osobný odber u nás na predajni. 

4.6 Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačítka „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“ v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie opísané v časti 8 týchto VOP.

4.7 Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili so znením týchto VOP. 

4.8 Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky a podmienky ich uplatnenia sú opísané v časti 14 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.

4.9 Vek. Digitálny obsah je určený osobám starším ako 16 rokov, ak nie je v danom prípade uvedené inak.

 

5 ČO MUSÍME OZNÁMIŤ ZÁKAZNÍKOM SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

5.1 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov (ak nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:

5.1.1 pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo

5.1.2 pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

5.1.3 pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; 

5.1.4 od uzavrenia zmluvy, pokiaľ sa jedná o dodanie digitálneho obsahu;

s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.4 tak, že nám oznámi svoj zámer od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným prehlásením, napríklad vyplnením a odoslaním formulára pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy prostredníctvom aplikácie Retino (zvoľte možnosť “Vratka”), či oznámením na náš e-mail: info@bewit.love - môžete použiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

 5.2 Kedy NIE JE MOŽNÉ od kúpnej zmluvy ODSTÚPIŤ. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv: 

5.2.1 o dodávke tovaru, ktorý bol upravený alebo vytvorený alebo upravený na želanie zákazníka alebo pre jeho osobu;

5.2.2 o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na odchýlkach finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od kúpnej zmluvy;

5.2.3 o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

5.2.4 o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil, čo platí aj pri zvukovej alebo obrazovej nahrávke a počítačových programoch, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;

5.2.5 o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby;

5.2.6 o poskytovaní služieb, za predpokladu, že boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za úhradu, len ak započalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy;

5.2.7 o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme Vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3 Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, t.j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čisté, nepoškodené a, pokiaľ je možné, vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o poskytovaní služieb, kde už bolo započaté s našim plnením na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní pre odstúpenie od zmluvy, je nám spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenie poskytnutia do okamihu odstúpenia od zmluvy.

5.4 Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený, či nekompletný tovar, zarátame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

5.5 Adresa pre vrátenie tovaru. Zasielajte/prineste tovar späť na adresu: BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Podnikatelská 878, Ostrava-Hrabová, 720 00 Ostrava. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady. 

5.6 Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote pre odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet bez zbytočného odkladu. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, kedy od Vás obdržíme späť vrátený tovar.

5.7 Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu info@bewit.love.

5.8 Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

5.9 Európske spotrebiteľské centrum ČR. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

5.10 Recenzie. Recenzie je možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok https://www.heureka.cz a/alebo https://www.zbozi.cz/. Informácie o tom, ako sú tieto recenzie spracované prostredníctvom Heureka a/alebo Zbozi.cz, nájdete na ich webových stránkach. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach. Viac informácií o tom, ako spracovávame recenzie vložené na našich webových stránkach nájdete tu

5.11 Nepravdivé alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejňovať recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom. 

5.12 Radenie tovaru. Pokiaľ na našich webových stránkach prejdete do sekcie radenie kategórií tovaru, mali by ste vedieť, že pre zobrazovanie tovaru podľa vami preferovaných kritérií výberu používame pravidlá, s ktorými sa môžete bližšie zoznámiť na našich webových stránkach.

5.13 Poučenie v súvislosti s digitálnym obsahom. Upozorňujeme spotrebiteľov, že poskytujeme aktualizácie zakúpeného digitálneho obsahu v zákonnom rozsahu.

5.14 Ujma spôsobená nesprávnou, či neúplnou informáciou. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za ujmu spôsobenú nesprávnou, či neúplnou informáciou alebo radou, a to najmä v prípadoch, kedy dosiahnutie určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady, či iných osôb, prípadne na neovplyvniteľných skutočnostiach alebo na náhode. Zriekame sa zodpovednosti za akékoľvek následné škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek použitia video obsahu, ktoré je poskytované bez záruk na dosiahnutie výsledku.

5.15 Neposkytujeme popredajný servis. Oznamujeme spotrebiteľovi, že neposkytujeme popredajný servis našich výrobkov, najmä sa bude jednať o naše aróma difuzéry.

6 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

6.1 Registrácia. Na základe registrácie zákazníka pomocou e-mailu, vykonanej na webovej stránke obchodu, môže zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Užívateľ potvrdí, že sa zoznámil a súhlasí s týmito VOP a zásadami pre spracovanie osobných údajov. Pokiaľ sa rozhodnete s nami spolupracovať v pozícii PARTNERA, potom sa naše vzájomné vzťahy riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami pre AFFILIATE NETWORKING.

6.2 Užívateľský účet. Zo svojho užívateľského rozhrania môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru a digitálneho obsahu a seminárov (ďalej len „užívateľský účet“) a využívať tzv. virtuálnu kanceláriu na adrese www.mybewit.com. Prostredníctvom tohto užívateľského rozhrania je rovnako možné učiniť objednávku a aktivovať tzv. systém autoship, t.j. pravidelné dodávanie vami vybraných produktov. Založiť užívateľský účet si môžu iba fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a úplne svojprávne. Zákazník môže vykonávať objednávanie tovaru a digitálneho obsahu tiež jednorazovo bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

6.3 Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru a digitálneho obsahu je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

6.4 Nutná údržba. Užívateľský účet je zabezpečený užívateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. 

6.5 Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy zákazník svoj užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

6.6 Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu. 

7 VERNOSTNÝ KLUB BEWIT FAMILY

7.1 Virtuálna kancelária. Zákazník zriadením užívateľského účtu získava prístup k virtuálnej kancelárii, zľavovým akciám a možnosti zbierať vernostné body, tzv. BEWIT points (ďalej len “BP”). V súvislosti s BP má každý zákazník vo svojom užívateľskom účte virtuálnu peňaženku, kde dochádza k pripísaniu BP vo vopred stanovených situáciách a odčítaniu BP za nákupy na našom e-shope. BP sú zameniteľné za eurá (zaslaním na bankový účet zákazníka) a to za podmienok uvedených v našich pravidlách spolupráce BEWIT

7.2 BEWIT points. BP zákazník získava nákupom tovaru a digitálneho obsahu v našom e-shope. Pri každom produkte je uvedené, koľko BP bude za jeho nákup pripísané na užívateľský účet zákazníka.

7.3 Zľavy. Ak získa zákazník v období dvoch po sebe idúcich mesiacov

7.3.1 300 až 700 BP, získava u nás časovo neobmedzený nárok na zľavy z cenníkových cien B na všetky nákupy. Zľavy z cenníkových cien B = zľava až 15 % na vybrané produkty; 

7.3.2 aspoň 700 BP, získava u nás časovo neobmedzený nárok na zľavy z cenníkových cien C na všetky nákupy. Zľavy z cenníkových cien C = zľava až 30 % na vybrané produkty. 

7.4 Ak hneď prvá objednávka prekročí stanovenú hranicu pre uznanie zvýhodnenej zľavy z cenníkových cien B (nad 300 BP), zaplatí registrovaný zákazník za objednávku cenníkovú cenu a zľava, ktorú mal získať na časť nákupu, ktorá je nad túto hranicu, mu bude pripísaná automaticky do jeho Bewit virtuálnej peňaženky. Túto čiastku môže neskôr použiť ako zápočet pri ďalšom nákupe, alebo si ju nechá poslať na svoj bankový účet.

7.5 Pokiaľ hneď prvá objednávka prekročí stanovenú hranicu pre uznanie zvýhodnenej zľavy z cenníkových cien C (nad 700 BP), zaplatí registrovaný zákazník za objednávku cenníkovú cenu a zľava, ktorú mal získať na časť nákupu, ktorá je nad touto hranicou, mu bude automaticky pripísaná do jeho Bewit virtuálnej peňaženky. Túto čiastku môže neskôr použiť ako zápočet pri ďalšom nákupe, alebo si ju nechá poslať na svoj bankový účet.

7.6 Ďalšie informácie. Prehľad ďalších výhod a zliav, ktoré Zákazník môže za BP získať, je dostupný v pravidlách spôsobu práce spoločnosti BEWIT.

8 AKO NA OBJEDNÁVKU A UZAVTVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

8.1 Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru a/alebo digitálneho obsahu do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a/alebo digitálny obsah, vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku.

8.2 Vlastnosti tovaru a digitálneho obsahu. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a doporučeným spôsobom užívania tovaru a/alebo digitálneho obsahu. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil a že týmto rozumie. 

8.3 Vlastnosti esenciálnych olejov. Esenciálne oleje sú určené k aromaterapii formou rozptyľovania vo vzduchu napr. difuzérom, aróma lampou, či voľným odparovaním, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak; tieto oleje je možné používať maximálne 3x denne po dobu jednej hodiny; pred použitím vdýchnutím je nutné otestovať, či vôňa nespôsobuje alergiu a ak áno, olej nedoporučujeme užívať. V prípade zasiahnutia očí, slizníc a pokožky je nutné esenciálny olej zriediť rastlinným olejom a okamžite vyhľadať lekársku pomoc; esenciálne oleje nepoužívajte pri deťoch do 3 rokov. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil a že týmto rozumie.

8.4 Bezpečnostné listy. Zákazník je ďalej povinný oboznámiť sa s bezpečnostným listom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006, ktorý je zverejnený pri príslušnom tovare a je umožnené jeho uloženie na disk (na stiahnutie vedľa popisu produktu). Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s bezpečnostnými listami, vzťahujúcimi sa k objednanému tovaru oboznámil a že týmto rozumie.

8.5 Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. 

8.6 Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačítko „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ” a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše zásady spracovania osobných údajov.

8.7 Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Ak bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumený e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí.

8.8 Dodatočné potvrdenie objednávky zákazníkom. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška nákupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

8.9 Kedy dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy? K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačítka „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ”.

8.10. Potvrdenie objednávky predávajúcim. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka.

8.11 Povinnosti predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme predať Vám zakúpený tovar alebo digitálny obsah a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru alebo digitálnemu obsahu a Vy sa zaväzujete tovar alebo digitálny obsah prevziať a uhradiť nám cenu tovaru alebo digitálneho obsahu.

8.12 Povinnosti predávajúceho a kupujúceho online webinára. Uzatvorením kúpnej zmluvy o poskytnutí digitálneho obsahu - prístupu (dohodnutého počtu prístupov) k účasti na webinári sa zaväzujeme zaslať Vám elektronicky unikátny odkaz na konaný webinár a umožniť Vám tak účasť na tomto webinári v dohodnutom čase a Vy sa zaväzujete nám uhradiť cenu za prístup (dohodnutý počet prístupov) k účasti na webinári. 

8.13 Povinnosti predávajúceho a kupujúceho záznamu webinára. Uzatvorením kúpnej zmluvy o poskytnutí iného digitálneho obsahu (napr. záznam z webinára) sa zaväzujeme Vám sprístupniť digitálny obsah v užívateľskom účte po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy a Vy sa zaväzujete uhradiť nám cenu za poskytnutie dohodnutého digitálneho obsahu. 

8.14 Seminár. Uzatvorením zmluvy sa zaväzujeme umožniť Vám účasť na seminári a Vy sa nám zaväzujete uhradiť cenu za účasť na seminári.

8.15 Povinnosti kupujúceho. Vy sa uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru /digitálneho obsahu a/alebo seminára.

8.16 Kópia VOP a formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzatvorenej kúpnej zmluvy, t.j. aktuálne znenie týchto VOP na elektronickú adresu zákazníka. Zákazník spotrebiteľ rovnako obdrží formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote. 

8.17 Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.              

8.18 Telefonická objednávka. Zákazník môže spraviť svoju objednávku tovaru a/alebo digitálneho obsahu tiež telefonicky. Zákazník, ktorý takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrdenie o vytvorení objednávky, vrátane celkovej ceny za tovar a náklady spojené s balením a dodaním tovaru zvolené zákazníkom na adresu elektronickej pošty zákazníka, ktorú uviedol v telefonickom hovore, spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom, zásadami spracovania osobných údajov a formulárom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v objednávke.         

9 CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

9.1 Cena. Všetky ceny tovaru a digitálneho obsahu sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. Cena tovaru a digitálneho obsahu je platná počas doby, v ktorej je zobrazená na webovej stránke e-shopu, to ale neznamená, že nemôžeme s niektorými našimi zákazníkmi uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

9.2 Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky (Doprava a platba), a to najmä:

A online platobnou kartou;

B online bankovým prevodom;

C prostredníctvom PayU;

D prostredníctvom GoPay;

E bankovým prevodom;

F dobierkou.

Spôsob platby zákazník zvolí v priebehu objednávky.

9.3 Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu, či inú obdobnú platbu.

9.4 Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu nájdete tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä od zvoleného dopravcu a miesta, kam bude tovar doručený (napr. Česká republika, Slovensko, apod.).

9.5 Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru a prípadný príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný o konečnej cene obsahujúcej aj náklady balného a dopravného. 

9.6 Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.

9.7 Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 € (slovami nula eur) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na elektronickú adresu zákazníka.

9.8 Forma faktúry. Dohodneme si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na elektronickú adresu zákazníka.

10 DODANIE WEBINÁRA A DIGITÁLNEHO OBSAHU, SEMINÁR

10.1 Webinár. V prípade webinára sa predmet kúpy považuje za prevzatý zákazníkom v okamihu, kedy zákazník obdrží e-mailom na elektronickú adresu oznámenú pri zadávaní objednávky unikátny odkaz na spustenie zakúpeného online webinára. Unikátny odkaz na spustenie webinára od nás obdržíte najneskôr do 2 pracovných dní pred konaním webinára.

10.2 Záznamy webinárov, video obsah a iné naše online kurzy. V prípade iného digitálneho obsahu sa predmet kúpy považuje za prevzatý zákazníkom v okamihu, kedy je zákazníkovi umožnené sledovanie záznamu webinára, či iného digitálneho obsahu v užívateľskom účte (zvyčajne po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy). 

10.3 Platnosť odkazu. Vezmite na vedomie, že odkaz na spustenie digitálneho obsahu je platný len počas doby vyznačenej u daného zakúpeného produktu v užívateľskom účte (zvyčajne sa bude jednať o dobu 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy). Zákazník je preto povinný využiť prístup k digitálnemu obsahu v tejto dobe.

10.4 Internetové pripojenie. Prosím, vezmite na vedomie, že k účasti na webinári a/alebo sprístupnení digitálneho obsahu je nutné mať zaistené dostatočné internetové pripojenie, mať k dispozícii potrebný hardware a aktualizované software zariadenie.

10.5 Formát digitálneho obsahu, software a zariadenie. Vezmite prosím na vedomie, že zakúpený digitálny obsah bude v podobe online streamovacej služby, alebo video formátu dostupného onlive, alebo výukového materiálu v .pdf. 

10.6 Miesto konania seminára. O mieste konania seminára Vás budeme informovať prostredníctvom elektronickej adresy zákazníka, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

11 VŠETKO, ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DODANÍ TOVARU 

11.1 Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom zvyčajne expedujeme tovar s dodacou lehotou 3 pracovných dní od prijatia objednávky, pričom sa zaväzujeme tovar dodať maximálne do tridsiatich (30) dní od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený “skladom” sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu sa snažíme uvedenú dobu dodania pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

11.2 Spôsob dopravy, osobné prevzatie. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky, alebo si tovar môže vyzdvihnúť osobne na predajni.

11.3 Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar predaný v okamihu, kedy dopravca predá tovar zákazníkovi na mieste predania (zvyčajne prvé dvere/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečie škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. V prípade osobného vyzdvihnutia si tovaru zákazníkom sa pokladá tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom, či inou osobou zákazníkom určenou.

11.4 Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohovorený na základe špeciálneho požiadavku zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11.5 Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

11.6 ŠKODA, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od bezvýsledného doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 odst. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 € (slovami: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

11.7 Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám, ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 odst. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 € (slovami: osem eur) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

11.8 Možnosť ZAPOČÍTANIA nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

11.9 Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (hlavne, či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

 

12 VÝHRADA VLASTNÍCTVA 

12.1 Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy. To znamená, že pokiaľ neuhradíte kúpnu cenu, nestanete sa vlastníkom daného tovaru.

12.2 Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pro zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, dokým nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči nim máme. Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia, na hodnotu nového tovaru.

13 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

13.1 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 4 týchto VOP.

13.2 Podnikatelia nemajú právo na odstúpenie od zmluvy rovnako ako spotrebitelia. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od doručenia tovaru, toto právo prináleží iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z chýb podľa občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 10.8 a 10.9 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa k spätnému odberu tohto tovaru.

13.3 Nedostupnosť tovaru. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, kedy zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu alebo odmietol prevziať tovar.

13.4 Darček. Ak je spoločne s tovarom webinárom a/alebo digitálnym obsahom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, to znamená, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeku platnosť a zákazník je nám povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

13.5 Odstúpenie pri digitálnom obsahu. Po zaplatení objednaného digitálneho obsahu, ktorý bol spotrebiteľovi sprístupnený prostredníctvom odoslania unikátneho odkazu na jeho spustenie, nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, či akokoľvek inak kúpnu zmluvu zrušiť. O tejto skutočnosti bol nami zákazník informovaný pred uzatvorením kúpnej zmluvy. 

13.6 Odstúpenie pri webinári. Pri webinári, ktorý bol spotrebiteľovi sprístupnený prostredníctvom odoslania unikátneho odkazu na jeho spustenie, má spotrebiteľ právo odstúpiť až do okamihu začiatku vysielania webinára. Toto odstúpenie musí preukázateľne učiniť pred začiatkom vysielania webinára s tým, že sa webinára nezúčastní.

13.7 Nový termín webinára, jeho zrušenie. V prípade, že bude webinár prenášaný online zrušený z dôvodu na našej strane, čo najskôr Vám oznámime konanie náhradného webinára. V prípade, kedy webinár v náhradnom termíne nezaistíme a/alebo sa nebudete môcť webinára v náhradnom termíne zúčastniť, vrátime Vám kúpnu cenu webinára v plnej výške za predpokladu, že už bola Vami uhradená.

14 ČO KEĎ BUDE MAŤ TOVAR CHYBY

14.1 Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

14.2 Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za chyby tovaru a/alebo poskytnutia digitálneho obsahu je upravené v našom reklamačnom poriadku.

15 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1 Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných správ sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov.

15.2 Cookies. Používáme tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookies.

16 VYŠŠIA MOC

16.1 Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre účely týchto VOP považuje každá udalosť nezávislá na vôli Solidify 3D, ktorá bráni v splnení jeho povinností a ktorú nebolo možné predvídať alebo jej následky odvrátiť, či prekonať. Za vyššiu moc sa považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, záplavy, zemetrasenie, teroristický útok, vojna, štrajk alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených v dôsledku šírenia choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontrolu zmluvných strán.

16.2 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Po dobu trvania vyššej moci BEWIT Natural Medicine, s.r.o. nezodpovedá za neplnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy, vlastne aj týchto VOP.

16.3 Výpadok v priebehu webinára. Predovšetkým môže byť za vyššiu moc považovaný výpadok serveru v priebehu konania webinára nezávislý na vôli BEWIT Natural Medicine, s.r.o. Vzhľadom k tomu, že s takou situáciou, bohužiaľ, nemôžeme nijak bojovať, nemáte v takom prípade nárok na kompenzáciu, či vrátenie kúpnej ceny webinára alebo digitálneho obsahu. Súčasne sme ale povinní zaistiť čo najrýchlejšie sprevádzkovanie serveru.

17 ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

17.1 Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomí, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko.

17.2 Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

17.3 Neplatné alebo neúčinné ustanovenia VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

17.4 Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodnú, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, alebo tiež Viedenský dohovor), a to v súlade s čl. 6 tejto dohody.

17.5 Spory a príslušnosť. Zmluvné strany sa ďalej dohodnú, že k riešeniu prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodní prvok, budú vždy miestne a vecne príslušné súdy Českej republiky pre obvod Ostrava. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa zvláštnych právnych predpisov. Zmluvným jazykom je český jazyk.

17.6 Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

17.7 Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1.

17.8 Ak si dohodneme odlišné podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

17.9 Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné k vytvoreniu užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom. 

17.10 Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 29.5.2023 a rušia platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.