Doprava zdarma se aktivuje automaticky, pokud celková hodnota zboží v košíku bude alespoň 29 €. Vybírat můžete z celého sortimentu. Podmínky najdete na našich stránkách.
Produktem tohoto měsíce je CÉDER HIMALÁJSKY. Zakoupíte jej za poloviční cenu.

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti BEWIT FRANCHISE, s.r.o.,

se sídlem Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 53597, kterou zastupuje Ing. Jiří Černota, jednatel pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://bewit.love

 

1 KONTAKTNÍ A BANKOVNÍ ÚDAJE

1.1 Provozovatel e-shopu: 

BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

sídlo: Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, (dále jen „adresa sídla“)
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 53597, kterou zastupuje Ing. Jiří Černota, jednatel (dále jen „prodávající“, „BEWIT FRANCHISE s.r.o.“ nebo „my“),
IČO: 29443237
DIČ: CZ29443237
telefon: +420 732 790 599
e-mail: info@bewit.love

 

Bankovní účty pro platby z České republiky

Česká spořitelna, a.s. (CZK)
Číslo účtu: 3424178359/0800
Fio banka, a.s. (CZK)
Číslo účtu: 2500498828/2010

 

Bankovní účet pro platby ze Slovenska

Fio banka, a.s. (EUR)
Číslo účtu: 000000-2600498876/2010
IBAN: CZ1720100000002600498876
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Bankovní účet pro platby z Polska

Číslo účtu: 35109017820000000133205437
IBAN: PL35109017820000000133205437
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

 

Bankovní účet pro platby z Maďarska

Číslo účtu: 12092000-01564661-00100002 
IBAN: HU18-12092000-01564661-00100002
BIC/SWIFT: UBRTHUHB

 

Bankovní účet pro platby ostatních zahraničních zákazníků

CITFIN (multiměnový)
Číslo účtu: 1129121/2060
IBAN: CZ4620600000000001129121
BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX

 

1.2 Reklamace a vrácení zboží:

adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: 
BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (osobní předání je možné na této adrese po předchozí domluvě s prodávajícím).
e-mail:  reklamace@bewit.love
telefon: +420 732 790 599

 

2 ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti BEWIT FRANCHISE, s.r.o. upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: https://www.bewit.love. 

2.2 Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“). 

2.3 Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce zaškrtne kolonku “Přeji si zadat firemní údaje” a uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.4 V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být uživatel zákazník  touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I. 

2.5 Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.bewit.love (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.6 Odesláním objednávky (tlačítko “OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ”) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 

3 SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. 

3.3 Námi nabízené zboží na webové stránce internetového obchodu https://www.bewit.love a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4 Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Poskytujeme možnost osobního vyzvednutí zboží na naší pobočce, nebo Vám doručíme zboží prostřednictvím přepravce.

3.5 Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „ODESLAT ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

3.7 Sdělujeme spotřebiteli, že neposkytujeme poprodejní servis našich výrobků, zejména se bude jednat o naše aroma difuzéry. 

 

4 SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

4.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo 

4.1.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 3.7.1 až 3.7.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit vyplněním online formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail reklamace@bewit.love a/nebo telefonicky na telefonním čísle +420 732 790 599.

4.2 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv: 

4.2.1 poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
4.2.2 o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
4.2.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitel nebo pro jeho osobu,  
4.2.4 o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím; 
4.2.5 o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
4.2.6 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; 
4.2.7 o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

4.3 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. 

4.4 Zaslání zboží zpět prodávajícímu je možné i osobním předáním na adrese: BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (osobní předání je možné na této adrese po předchozí domluvě s prodávajícím). Prodávající nabízí rovněž možnost bezplatného vrácení zboží zpět prodávajícímu při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů přes jakoukoliv pobočku společnosti Zásilkovna s.r.o. (https://www.zasilkovna.cz/), stačí nahlásit kód 91249407. Pokud se spotřebitel rozhodne pro vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů zvolit jiného přepravce, pak si tuto cenu dopravy spotřebitel hradí na své náklady. 

4.5 Zaslání zboží zpět prodávajícímu je také možné prostřednictvím služby Retino na našich stránkách https://bewit.love/reklamace/

4.6 Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky. 

4.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

4.8 V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni zákazníka vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží. 

4.9 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme pomocí e-mailu reklamace@bewit.love a telefonním čísle: +420 732 790 599. 

4.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.11 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyzákazník.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských  sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákazníkských sporů on-line).

 

5 UŽIVATELSKÝ ÚČET 

5.1 Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů. Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat v pozici BBO pak se naše vzájemné vztahy řídí pravidly spolupráce majitelů BEWIT podnikání a pravidly a způsoby práce společnosti BEWIT.

5.2 Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) a využívat tzv. virtuální kancelář na adrese www.mybewit.com. Prostřednictvím tohoto uživatelského rozhraní je rovněž možné učinit objednávku a aktivovat tzv. systém autoship, tj. pravidelného dodávání vámi vybraných produktů. Založit uživatelský účet si mohou pouze fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. Zákazník může provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

5.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

5.5 Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu. 

 

6 VĚRNOSTNÍ PROGRAM BEWIT FAMILY

6.1 Zákazník zřízením uživatelského účtu získává přístup k virtuální kanceláři, slevovým akcím a možnosti sbírat věrnostní body, tzv. BEWIT points (dále jen “BP”). V souvislosti s BP má každý zákazník ve svém uživatelském účtu virtuální peněženku, kde dochází k připsání BP v předem stanovených situacích a odčítání BP za nákupy na našem e-shopu. BP jsou směnitelné za koruny české (zasláním bankovní účet zákazníka) a to za podmínek uvedených v našich pravidlech spolupráce

6.2 BP zákazník získává nákupem zboží v našem e-shopu. U každého produktu je uvedeno, kolik BP bude za jeho koupi připsáno na uživatelský účet zákazníka.

6.3 Získá-li zákazník v období dvou po sobě jdoucích měsíců

  • 6.3.1 300 až 700 BP, získává u nás časově neomezený nárok na slevy z ceníkových cen B na všechny nákupy. Slevy z ceníkových cen B = sleva až 15 % na vybrané produkty.
  • 6.3.2 alespoň 700 BP, získává u nás časově neomezený nárok na slevy z ceníkových cen C na všechny nákupy. Slevy z ceníkových cen C = sleva až 30 % na vybrané produkty.

6.4 Pokud hned první objednávka překročí stanovenou hranici pro uznání zvýhodněné slevy z ceníkových cen B (nad 300 BP), zaplatí registrovaný zákazník za objednávku ceníkovou cenu a sleva, kterou měl získat na část nákupu, která je nad tuto hranici, mu bude připsána automaticky do jeho Bewit virtuální peněženky. Tuto částku může později použít jako zápočet při dalším nákupu, nebo si ji nechá poslat na svůj bankovní účet.

6.5 Pokud hned první objednávka překročí stanovenou hranici pro uznání zvýhodněné slevy z ceníkových cen C (nad 700 BP), zaplatí registrovaný zákazník za objednávku ceníkovou cenu a sleva, kterou měl získat na část nákupu, která je nad tuto hranici, mu bude připsána automaticky do jeho Bewit virtuální peněženky. Tuto částku může později použít jako zápočet při dalším nákupu, nebo si ji nechá poslat na svůj bankovní účet.

6.6 Přehled dalších výhod a slev, které Zákazník může za BP získat je dostupný v našich pravidlech a způsobech práce společnosti BEWIT.

 

7 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

7.1 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet na uvedené doručovací adrese, zejména na zvoleném dopravci a místě, kde bude zboží doručeno (např. Česká republika, Slovensko, Polsko, apod.)

7.3 Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). U zboží, které je označeno jako „skladem“ se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

7.4 Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ODESLAT ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 

7.5 Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží, a to zejména pokud jde o esenciální oleje, které jsou určeny k aromaterapii formou rozptylování ve vzduchu např. difuzérem, aromalampou, či volným odpařováním, pokud není u zboží uvedeno jinak; tyto oleje je možno používat maximálně 3 x denně po dobu jedné hodiny; před použitím vdechnutím je nutné otestovat, zda vůně nezpůsobuje alergii a pokud ano, olej nedoporučujeme užívat. V případě zasažení očí, sliznic a pokožky je nutné esenciální olej zředit rostlinným olejem a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc; esenciální oleje nepoužívejte u dětí do 3 let. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

7.6 Zákazník je dále povinen seznámit se bezpečnostním listem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, který je zveřejněn u příslušného zboží a je umožněno jeho uložení na disk (ke stažení vedle popisu produktu). Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s bezpečnostní listy vztahující se k objednanému zboží seznámil a že těmto rozumí.

7.7 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

7.8 Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „ODESLAT ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky. 

7.9 Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

7.10 Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník zákazník rovněž održí formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

7.11 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.                                    

 

8 CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

8.1 Ceny zboží jsou uvedeny v měně, která se odvíjí od země, kam bude zboží zasláno. Pokud bude zemí dodání zboží např. Česká republika, pak jsou ceny zboží včetně ceny přepravy uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. 

8.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit online platbou kartou, online platbou bankovním převodem,  bezhotovostním převodem nebo na dobírku. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby zboží (např. jen některé z možných způsobů plateb) pro danou zemi, bude o tom zákazník informován u objednávky (v části “Platba” a “Doprava”).

8.3 Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i příplatek za zvolený způsob platby (typicky za dobírku). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

8.4 Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

8.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

8.6 Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

8.7 V případě zobrazení nereálné ceny např.  v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

8.8 Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

8.9 Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v Košíku v sekci Doprava - podle dodacích lhůt jednotlivých spolupracujících dopravců. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

 

9 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

9.1 Vyhrazujeme si u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

9.2 Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží. 

 

10 DODÁNÍ WEBINÁŘE A DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10.1 Webinář. V případě webináře se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře. Unikátní odkaz ke spuštění webináře od nás obdržíte nejpozději do 2 pracovních dnů.

10.2 Záznamy webinářů, video obsah a jiné naše online kurzy. V případě jiného digitálního obsahu se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy je zákazníkovi umožněno zhlédnutí záznamu webináře či jiného digitálního obsahu v uživatelském účtu po dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy. 

10.3 Platnost odkazu. Vezměte na vědomí, že odkaz ke spuštění digitálního obsahu je platný pouze po dobu vyznačenou u daného zakoupeného produktu v uživatelském účtu (zpravidla se bude jednat o dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy a její následné úhrady). Zákazník je proto povinen využít přístup k digitálnímu obsahu v této době.

10.4 Internetové připojení. Prosím vezměte na vědomí, že k účasti na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení.

10.5 Uplatnění práva z vad. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

 

11 DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ 

11.1 Zákazníkovi je zboží předáno na našem výdejním místě nebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu. 

11.2 Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

11.3 Dodáváme zboží prostřednictvím přepravce. Údaj o tom, že je zboží skladem, nebo že bude naskladněno za vyznačenou dobu u konkrétního zboží má zpravidla vliv na délku dodací doby objednávky. U zboží, kde je vyznačen určitý počet dnů, týdnů než bude zboží naskladněno, bude dodací lhůta objednávky delší a vy tuto skutečnost  berete na vědomí a odesláním objednávky s tím vyjadřujete souhlas.

11.4 Zákazník má na výběr zvolit si některého z našich smluvních přepravců za přepravní cenu, která je uvedena na adrese naší webové stránky.

11.5 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11.6 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

11.7 Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi spotřebiteli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

11.8 Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro společnost BEWIT FRANCHISE s.r.o. škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Společnost BEWIT FRANCHISE s.r.o. je současně oprávněna účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

11.9 Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka (jak spotřebitele, tak podnikatele) podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. 

11.10 Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. 

11.11 Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

12 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

12.1 Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

12.2 Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 10.8 a 10.9 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

12.3 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

12.4 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

13 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2 Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu.

 

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

14.2 Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit. 

14.3 Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

15.1 V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

15.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3 Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

15.4 Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

15.5 Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

15.6 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

15.7 Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo objednávky zákazníkem. 

15.8 Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

Mame už tretie balenie veľmi rada odporúçam

Andrea Mrázová Zobrazit více

Totalna závislost a láska...magicka vôňa, prenadherný pocit na pleti, je neoodeliteľlnou súčasťou každodennej starostlivosti, kozmetiku si dôkladne vyberam, a som...

Michaela Klusova Zobrazit více

GOLD SERUM

Bez hodnocení

Po tyzdni pouzivania mi muz povedal - ty si omladla, a kolegovia - hmm vyzeras teraz akosi sviezo :o Tazke...

Ivona Stanikova Zobrazit více

Merkabu uźïvam prvý krát som zvedavá ako na mna bude pôsobiť 🙂

Andrea Mrázová Zobrazit více

Môj prvý EO od BeWit-u❤️. Našiel si ma intuitívne❤️. Nebudem ho "odporúčať" v tom pravom slova zmysle....pretože si myslím, že...

Andrea KyŠkynovÁ Zobrazit více

dlhodobo som mala problem so suchou pletou tvare. Vodu z ruze pouzivam rano a vecer po umyti tvare, krasne hydratuje...

Zuzana Tomáš Zobrazit více

Produkt som kupila mamke, ktorá bola v procese narocnej opravy zubneho chrupu ... zo zaciatku bola skepticka, ale po prvom...

Zuzana Tomáš Zobrazit více

Vyskúšala som už sušené marhule od viacerých výrobcov, chutovo mi však najviac vyhovujú práve tieto od Bewit, su chutne, jemnucko...

Michaela Hradňanská Zobrazit více

Krásna citrusová vôňa. Používam pri výrobe domáceho repelentu v kombinácií s cédrom a levanduľou.

Nikola Karolyiova Zobrazit více

Top produkt ktorý by nemal chýbať vo výbavičke žiadnej maminky. Namiesto vlhčených obrúskov používame bavlnené utierky na ktoré si striekam túto...

Nikola Karolyiova Zobrazit více