Doprava zdarma sa aktivuje automaticky, ak celková hodnota tovaru v košíku bude aspoň 29 €. Vyberať môžete z celého sortimentu. Podmienky nájdete na našich stránkach.

Produktem týdne 1+1 je BEWIT OREGANO a BEWIT PRAWTEIN I'M HAPPY

Produktem měsíce se slevou 50 % je BEWIT CITRONELA, BEWIT MOON, BEWIT POMARANČ, BEWIT POMARANČ ČERVENÝ a další

Poprosila jsem Vesmír a do 2 dnů bylo hotovo

10

Nomádka se nenarodila, Nomádka se probudila. Katarina Soleil je autorka knihy NOMÁDKA Z HVIEZD. Stejný název nese i parfém, který ve spolupráci s BEWIT vytvořila. Umělkyně, inspirátorka, poradkyně a arteterapeutka. Zkrátka žena, která vás provede k Rozkvětu Radosti a Života v Těle. Povídali jsme si o propojení jejího života v chorvatské Dalmácii spolu s podnikáním přes Wellbeing program.

BEWIT Wellbeing ambasador Katarina Soleil

Proč jste si pro spolupráci vybrala právě BEWIT?

BEWIT si mňa vybral. Bol to rok 2019, kedy som už tvorila s bylinkami, roky som zdieľala s ľuďmi, tvorila obrazy, bola vydaná kniha Rozkvet o živej strave a naturálnej harmonizácii, svoju cestu som mala jasnú… Po dvoch rokoch na ceste s karavanom, kde sa i napísala Nomádka z Hviezd, som sa vrátila na Slovensko a karavan predala. Vyvstala vo mne otázka – ako môžem byť ešte viac prínosná celku, tj. i prírode, ľuďom, zemi, životu, so všetkými svojimi kvalitami a súčasne prirodzene udržiavať v sebe svoju životnú esenciu, čiže radosť z toho tvorenia? Vedela som, že tvoriť môžem iba s tým, s čím plne súzniem. Už žiadne kompromisy. Oddávna dbám na vnútornú poctivosť a čistotu zámeru, nastavenie na princíp win–win, a túžila som si do žitia privolať vonkajší „nástroj“, nosič, ktorý sám o sebe je vysokofrekvenčný, a súčasne v spojení s mojimi zručnosťami by som mohla radostne s ním tvoriť v prejavenosti a prínose ľuďom i Vedomiu Celku… Doslova som „poprosila Stvoriteľa“, aby mi On ukázal cestu a formu, kde ma chce mať, so všetkým, čo mi dal, aby som bola Preňho – pre svoj potenciál tu na zemi, najprínosnejšia. No a do dvoch dní od toho rozhodnutia (ktoré sa udialo presne na Vianoce), mi prišiel znenazdania e-mail od Jirky Černoty (zakladateľ BEWIT) ohľadom spolupráce. Neprekvapilo ma to, ale dojalo. Vesmír znova potvrdil prirodzenú zákonitosť – kedy otvorenie sa Toku prináša jasnosť a potenciály v prejavení… S vďakou a záujmom, čo samej sebe ako „Jedinný Vesmír“ nesiem do možností prejavenia sa, som toto naše vzájomné svetelné vlákno nasledovala, hneď v ten deň sme si písali vyše päť hodín a ja som vedela, že ÁNO. No, a tam to celé začalo… Alebo vlastne, myslím, že ešte skôr, pre nás všetkých tu na Zemi – niekde v éteri.

Víme, že máte srovnání. Jaké rozdíly vnímáte u BEWIT Wellbeing programu?

Pre mňa je v žití rovnocenne dôležitá kvalita (frekvencia) i spôsob (prejavenosť). Vnímam ich ako neoddeliteľné. Voľba krokov s tými najlepšími produktami, v slobode a v súlade s citom k životu a so svojím vnútrom. To všetko je spojené v jedno. Či niečo „musím“, bola moja hlavná a prvá otázka, keď mi Jiří priniesol oleje.

V BEWIT oceňujem jednoznačne, že „nemusím – môžem“. Rytmus, ako dych a tep Kozmu… V tom vnímam silu BEWIT, tú skutočnú živúcu silu, ktorá pramení práve z jemnosti vlastného vnútorného spojenia každého človeka v záhrade BEWIT, ktorý sám, v priestore pokoja a spolutvorenia, si umožňuje pracovať a pôsobiť. Dokonca tento prístup kultivuje nás samých, atmosféra pokoja, rozhodovania cez cit a vnútorné impulzy, vytvára oveľa vačšie efekty v tvorivosti a i následné prejavy v hmote. Je to ako keď dieťa vyrastá v prostredí lásky a bezpečia, tej najlepšej výživy, v prijatí toho, kým je, tak sa môže v pokoji rozvinúť do svojich prirodzených talentov a kvalít. BEWIT je pre mňa ako rodina, s takýmto prístupom.

Taktiež mi veľmi rezonuje, že „podnikanie“ s Bewit je „dedičné“. Hrejivý pocit, že v tvorení cez nástroje, ktorými spoločne umožňujeme, aby svet, i svet človečenstva na zemi rozkvital, môže pokračovať prirodzene i môj syn.

BEWIT Wellbeing ambasador Katarina Soleil

Mám ekonomické vzdelanie, a po rokoch skúseností s firmami, najviac oceňujem celý systém nastavenia BEWIT. Ním Jiří vytvoril a dal do života v dokonalej profesionalite a podobe, takpovediac „ženský princíp podnikania“. Ako sa vraví, že Boh je Žena. Môžeme to vidieť v prírode. Najlepšie esencie, každá v svojich potenciáloch, rast, radosť, rozkvet, pokoj, spolutvorenie cez súlad, princíp win–win, výživa pre všetkých k rozkvetu, premena starého, flexibilita a otvorenosť zmenám, aby sa uchovala kvalita toho spoločného Toku – toto špeciálne vnímam ako veľmi veľmi dôležité.

Mám pocit, že práve otvorenosť firmy zdravým inšpiráciám a spolutvorbe s nami všetkými, cez Jiřího, definuje tú „inakosť“ a je výraznou devízou BEWIT. To súčasne predčí spoločnosti, ktoré možno i s dobrými produktami, no so zaťaženým rigoróznym systémom, dôjdu do istej hranice. Život tú hranicu nemá, je nekonečný a tvorivý a cez naladenie sa na Tok nachádza cesty i v spoluutváraní a potenciáloch pre všetkých. A to je kvalita „osobnej franšízy BEWIT“.

Jakým způsobem nejčastěji využíváte naše produkty?

Radostným! A vďačne. Ja sa vždy teším, kedykoľvek príde balíček, keď môžem i darovať, odporučiť, zdieľať… Keď môžem i cez vízie a tvorivé inšpirácie, ktoré ku mne plynú, tvoriť

spolu s BEWIT úplne nové cesty a formy, ako napríklad „Inšpirované Ženou“, kde ku parfému Nomádka z Hviezd následne pribudli mnohé ďalšie vône,

spojené s príbehmi inšpiratívnych žien a i mužov, či nový projekt, prepojený na môj milovaný oceán a moria…

Oceňujem, ako Jiří načúva intuícii nielen svojej, ale počúva i ďalších nás, všetko je tvorené z Jedného Ducha a pochopenie a otvorenie sa tomuto princípu nám tak umožňuje harmonicky znieť v tónoch Stvorenia spoločne.

Úchvatné je pre mňa to, že môžem siahnuť do ktoréhokoľvek zákutia záhrady BEWIT, a vždy dostanem do rúk to najlepšie, číre a čisté. Esenciálne oleje, za studena lisované oleje, i kozmetika, i všetky produkty… A všetko na jednom mieste. Vnímam, že nastavením na autentickosť a vnímavosť tvoríme a žijeme spolu už ten „lepší“ svet. Drží nás to v tom svetelnom vlákne citu, úcty a radosti zo života, kde každý môže byť radostne sám sebou a spoločne tak ten dar vzájomnosti tvorí „divy“.

BEWIT Wellbeing ambasador Katarina Soleil

Jaký je váš recept na úspěch?

Mať úctu k Stvoreniu a v Ňom si uvedomovať hodnotu daru i svojho vlastného života. Je to od seba neoddeliteľné. Tam je začiatok skutočného úspechu – celkového, ktorý je definovaný mojím stavom šťastia na zemi, vedomia a radosť z toho, že som jednoducho živá. Stadiaľ sa už ozaj s inou kvalitou rozhodujem, ako tu použijem svoju energiu.

V sebe som zamenila slovo „úspech“ za „oslavu života“, čo sa vlastne prirodzene deje už tým, že som. Touto cestou úžasu zo života, vďaky zaň, som už plná, v každom okamihu. A v tomto stave je mi pridávané i „zvonka“. Kľúč je v nás samých a v rozpomenutí sa na túto Večnú Plnosť. Keď zotrvávam v svojom autentickom toku, rozhodujem sa prirodzene pre činnosti a veci, ktoré milujem, a tak je život vlastne stále tvorivo vedome seba–plný.

Tento stav v nás zasahuje i všetko naokolo a prirodzene pomáha i ďalším ľuďom sa rozpomenúť na ich vlastný Dar života a cestu ich vlastnej autentickosti a tvorivosti. A že sa to dá. A že si to môžu zvoliť, znova zavolať do žitia. A že dokonca – práve o toto ide. Vnímať, dýchať, dar citov, zraku, dotyku, krásy prírody a planéty Zeme, vnímať prežarujúcu vnútornú tvorivosť prameniacu z inšpirácie Ducha a užasnuto odkrývať jej krásne prejavy v hmote i k druhým ľuďom. Nomádka z Hviezd to vyjadrila takto: „Nasleduj živúcu Pramúdrosť, a tvoja Čaša bude vždy plná“.

Umožňuje vám BEWIT a jeho Wellbeing program žít svobodný a nezávislý život, jaký si přejete?

Keď to umožníme sami v sebe, svet nám to umožní. Princíp rezonancie – podobné priťahuje podobné. Frekvencia formuje formu. Duch oživuje hmotu. To, že sa tu stretávame, že dokonca čítate tento článok, je prejavom uverenia, hoc aj nevedome, vo vysokú kvalitu života, a vnímam, že všetci, ktorí sme v tejto záhrade, sme sa pre toto ozaj už rozhodli.

BEWIT je pre mňa dar, „predĺženie“ môjho uvoľnenia sa do podstaty, do života zázrakov… Umožnila som to samej sebe na prvom mieste, v drobnostiach, v žití okamihov, pocítila som, že to tak vždy bolo a je… BEWIT a s ním spojené dary, nielen finančné, ale i hlboké vedomé vzťahy, nové stretnutia, možnosti, potenciály, tvorivosť… To všetko ako celok je prirodzeným prejavom v hmotnej sfére, doslova korunou a odmenou tohto vnútorného radostného nastavenia, ku ktorému som sa v istom momente konečne rozhodla si ho dovoliť žiť (a že mi to trvalo dlhé roky) a i náročné okamihy, veruže k tomu dôjsť. A i keď človek intuitívne dôjde do dobrej prejavenej spolupráce, bez rozumeniu princípom hlavou, môže mu to i vnútorne pomôcť vyrásť k sebe samému. Žiadna energia sa nestráca a srdečné úprimné zámery tvoria dobrý svet.

Vnímam, že spojením – pochopením, že žiť život v toku životnej energie, ktorá ma teší a robí šťastnou, je tá pravá cesta pre človeka, ktorý tak ctí svoje miesto v Univerze, tým robíme asi ten najväčší krok k tomu, žiť život „aký si prajeme“. Plný Život nám už JE „dopriaty“. Veď sme živí. A k slovu „príjem“ a „sloboda“ – keď sa otvorím/uvedomím si i vedomé a dokonca ešte aj radostné prijímanie/cítenie/zachovávanie životnej esencie vo mne, všetko prejavené „vonku“ je jej prirodzeným nasledovaním.

Slobodou potom nazývajme stav autentického živého Toku v človeku, prameň, čírosť, plný dych už teraz, v prítomnosti, a tak uvoľnenie z obmedzenia pohľadu na život ako „hmotu a telo“, „príkazy, zákazy, či nariadenia“, čokoľvek ohraničene svetské. Práve tá expanzia vedomia odrazu ukáže, že nič iné, než tento prirodzený stav vlastne nejestvuje… Áno, na zemi, v hmote tak spolutvorenie s BEWIT dáva rozlet mojej tvorivosti a tak ďalšej radosti. Viď možnosť žiť kdekoľvek na svete, ja osobne som na Slnečnom Ostrove v Dalmácii, či i napríklad stvoriť video ku knihe a k parfému Nomádka z Hviezd… a ďalšie tvorivé počiny.

Máte na srdci něco, co byste chtěla sdělit našim čtenářům?

Tu zmienim KADIDLO QUATTUOR – bola to láska na prvé zavoňanie, v ňom je, pre mňa, princíp BEWIT a žitia tej hľadanej „novej zeme“. Kadidlovník, každý jeden z tých štyroch druhov sám o sebe má vysokú frevenciu. No spolu, v prepojení, sa dostávajú ešte „vyššie“. A o tomto je pre mňa BEWIT i samotný život – DÁVAŤ, prejavovať a používať dary a potenciály človeka – kedy, keď nie Teraz?

Dávať Stvoriteľovi – Životu – tj. sebe, cez seba, zo seba to „najlepšie“ a radovať sa zo samotného dychu, že som živá. Nie dávať „nasilu“ – je to prirodzený dej, bez úsilia – jednoducho byť a nebrániť si sa tu radovať. Spoločne, zdieľaním a spolutvorením, skrze naše kvality, cez našu prirodzenosť, autentické žitie a inšpiráciu prúdiacu z priestoru Ticha, v spojení s čistými esenciami rastlín a bylín, bytostí a svetelných esencií a tónov, ktorými zneje Kozmos, i tu na planéte Zem, podnecujeme premenu, rozkvet, rast a krásu života do výšin, ktoré ľudstvu náležia žiť. Človek žije v Záhrade Života na Zemi, ktorá je pokladnicou nespočítateľných druhov a prejavov živého zázraku. A človek je súčasne i tým, kto v nej môže a dokáže práve sebou, z citu, najviac žasnúť a svojou radosťou a úžasom „navrátiť“ Stvoriteľovi posolstvo, že Stvorenie je dobré…nádherné a dokonalé. A týmto jemnocítením sa samotný človek stáva jemnejším, navracia sa do stavu Lásky a dotýka sa tak Stvorenia novým, alebo lepšie – tým najviac prirodzeným spôsobom… svojím citom. A to je cesta Života. Milujem „znášať na zem“ nové potenciály a tvorivé cesty, inšpirácie zo „svetelných sfér“, k tomu podporovať a prepájať jedinečné potenciály v ľuďoch i v miestach, v hmotných produktoch, v spolucítení s planétou, ďalšími bytosťami, a tak tvoriť „lepší krásny svet“. Vlastne tým, že to robíme, že tým sme, to už je živé. A BEWIT mi to celé krásne doplňuje a umožňuje. Mám z toho takú živú detskú hravú radosť (o: na to sme tu. Ten „dobrý harmonický svet“ začína v nás samých. Naše činy a číre nástroje v hmote ho rodia do prejavenosti. Ďakujem za to.


BEWIT Wellbeing ambasador Katarina Soleil

Katarina Soleil

Bydliště: Dalmácie, Chorvatsko

Nejoblíbenější BEWIT produktCokoliv od BEWIT

Součástí BEWIT FAMILY od01/2019