5 znakov holistického prístupu k životu

15

Čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie holistický prístup? Predstavy každého z nás budú rozdielne, a to je presne ono! Holistický prístup nie je ohraničený pravidlami. Pre každého jedinca bude znamenať niečo iné, a to nie je zle. Práve naopak. Je to prístup veľmi spätý s individualitou každého z nás. Je láskavý a zodpovedný k našim potrebám vnútra. Základ spočíva v tom, že si v ňom každý nájde svoju podstatu a cíti sa dobre za každých okolností. V tomto článku sme si pre vás pripravili 5 znakov toho, že prístup k vášmu životu je holistický. Možno sa vás to týka viac, než si myslíte. 

1.  Poznáte samých seba a rešpektujete svoje JA

Občas sa nám môže stať, že sa necítime dobre alebo robíme niečo, čo tak úplne nevychádza z našej pravej podstaty. Aj keď si to napríklad nemusíme úplne uvedomovať, môžeme cítiť, že niečo nie je podľa nás. Holistický prístup je o vlastnom hlbokom vnútornom poznaní. Je to prístup, ktorý sa sústredí na poznanie toho, čo sa prirodzene nachádza v nás, a to rešpektuje a rozvíja

5 znakov holistického prístupu k životu

2. Ste sami sebe prioritou 

Máte k sebe pekný vzťah. Staráte sa o svoje telo s radosťou a v starostlivosti vyhľadávate prírodnú kozmetiku. Zaujímate sa o svoje zdravie a radi si doprajete kvalitu prírodných produktov. Seba a svoje potreby dávate na prvé miesto pred všetkým a nikdy za to necítite vinu. Máte sami na seba zdravý pohľad. Používate intuíciu, vnímate ju ako svojho ukazovateľa, riadite sa podľa nej a jednáte podľa toho, ako veci cítite. 

3. Všetko, čo vychádza z nás, je dobré

Keď viete, čo chcete, je to najlepšie. Všetko, čo je vo vás, je správne, pretože to vychádza z vášho vnútra a vlastnej podstaty. Všetko, čo je v súlade s vami, je správne a malo by byť podporované. Jedine tak sa môžete cítiť dobre a spoznať svoje naplnenie.

5 znakov holistického prístupu k životu

4. Ste otvorení svojmu okoliu

Otvorene prijímate informácie z okolia. Čítate, počúvate, prijímate rady priateľov. Každú informáciu beriete bez predsudkov a nevytvárate si z nich domnienky. Starostlivo zisťujete všetko, čo môžete, a nakoniec získané informácie aplikujete na svoju osobnosť. Každý je unikát a na nikoho nenájdete presný návod, preto je dôležité pristupovať s dávkou individuality

5. Riešite príčinu, nie následok

Za každých okolností pozeráme na veci ako na celok, nikdy sa nesústredíme len na jednu časť problematiky. Vieme, že každý problém, každá záležitosť je rozvetvená a my sa nikdy nesústreďujeme len na jednu vetvu. Situácie riešime celistvo a začíname vždy od príčiny. Nikdy svoju pozornosť nesmerujeme len k následkom a príznakom. Situácie riešime prirodzene

5 znakov holistického prístupu k životu
Holistický prístup je komplexný prístup k životu plnému vnímania, otvorenosti, láskavosti, príjemných zážitkov a pozitívneho prístupu. Tento prístup nevyhľadáva prekážky a okolo seba nestavia barikády, vždy sa snaží nájsť riešenie plynúce z príčiny. Každý v určitej miere nesie zodpovednosť za svoje zdravie, a to je jeho odrazom toho, ako sa o svoje telo stará. Pre vás je dobré to prirodzené, pretože je s vami najviac v súlade, a to môžete nájsť práve na ceste k prírode, k pohybu, kráse a svojim rituálom.