Produkt tygodnia 1+1 to BEWIT INSECT STOP i BEWIT PRAWTEIN GOLD

Ogólne warunki handlowe

firmy handlowej BEWIT Natural Medicine, s.r.o., dotyczące sprzedaży towarów oraz dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://bewit.love

Ważne informacje, których nie należy przeoczyć:

➔ Metodę płatności i sposób dostawy można wybrać w ramach procesu składania zamówienia.

➔ Naciskając przycisk ZAMÓW I ZAPŁAĆ, użytkownik zawiera z nami umowę kupna towarów i jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu.

➔ Jeśli podajemy, że towary znajdują się w magazynie, zobowiązujemy się dostarczyć je w terminie określonym w punkcie 11 niniejszych OWH.

➔ Klient – konsumentem – ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyn w terminie 14 dni.

➔ Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamacji i zwrotów, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi reklamacji i zwrotów.

➔ Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Informacje o

tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i w jaki sposób, można znaleźć w polityce przetwarzania

danych osobowych.

1 KIM JESTEŚMY

BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

siedziba: Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrawa (zwana dalej „adresem siedziby“), spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, Wydział C, sygnatura akt 53597, IČO [REGON]: 29443237 DIČ [NIP]: CZ29443237 telefon: +48 601 378 378 e-mail: info@bewit.love (zwana dalej „sprzedający”, BEWIT Natural Medicine, s.r.o. lub „nami”)

Rachunki bankowe dla płatności z Czech

Česká spořitelna, a.s. (CZK)
Numer konta: 3424178359/0800
Fio banka, a.s. (CZK)
Numer konta: 2500498828/2010

Rachunek bankowy dla płatności ze Słowacji

Fio banka, a.s. (EUR)
Numer konta: 000000-2600498876/2010
IBAN: CZ1720100000002600498876
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Rachunek bankowy dla płatności z Polski

Numer konta: 35109017820000000133205437
IBAN: PL35109017820000000133205437
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy dla płatności z Węgier

Numer konta: 12092000-01564661-00100002 
IBAN: HU18-12092000-01564661-00100002
BIC/SWIFT: UBRTHUHB

Rachunek bankowy dla płatności na rzecz innych klientów zagranicznych

CITFIN (wielowalutowy)
Numer konta: 1129121/2060
IBAN: CZ4620600000000001129121
BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX

2 GDZIE NAS ZNAJDZIESZ

BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrawa (osobiste spotkanie jest możliwe pod tym adresem po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00).

telefon: +420 552 305 105

e-mail: info@bewit.love

3 JAKIE SĄ INNE POJĘCIA, KTÓRE POWTARZAJĄ SIĘ W NASZYCH OGÓLNYCH WARUNKACH HANDLOWYCH?

treści cyfrowe, usługi w szczególności webinarium, nagrania webinariów lub inne wcześniej nagrane wykłady, ebooki itp;

adres elektroniczny adres e-mail klienta podany w koncie użytkownika, zamówieniu lub innym formularzu;

sklep internetowy nasz sklep internetowy, który można znaleźć na stronie https://bewit.love;

umowa kupna umowa zawierająca szereg praw i obowiązków – między nami jako sprzedającym a użytkownikiem jako kupującym, którą zawieramy wspólnie na podstawie Twojego zamówienia naszych towarów i/lub usług na naszej stronie internetowej;

kodeks cywilny ustawa nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny;

przedsiębiorca osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność gospodarczą w sposób ciągły – we własnym imieniu, na własny rachunek i w celu zarobkowym; kierujemy się zasadą, że klient, który w zamówieniu podaje swój numer REGON/NIP lub dane firmy, zgodnie z prawem zawiera z nami umowę jako przedsiębiorca;

seminarium wykład (warsztat / szkolenie) na fachowy temat odbywający się offline, umożliwiający osobisty kontakt i dyskusję z wykładowcą;

konsument każda osoba fizyczna, która działa zgodnie z prawem bez jakiegokolwiek związku ze swoją działalnością biznesową lub niezależnym wykonywaniem swojego zawodu;

OWH niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, tzn. zasady wiążące nas i użytkownika przy zawieraniu umowy kupna;

webinarium wykłady wideo on-line – seminarium na żywo prowadzone przez wykładowcę z możliwością dyskusji online z wykładowcą;

strona internetowa adres internetowy https://bewit.love;  

klient to Ty, kupujący, niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem, czy firmą.

4 O CZYM ZGODNIE Z PRAWEM JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI POINFORMOWAĆ WSZYSTKICH KLIENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY KUPNA

4.1 Upoważnienia sprzedającego i organy kontrolne. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola działalności handlowej sprzedającego jest przeprowadzana przez właściwy organ wydający licencje handlowe, w zakresie jego kompetencji. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje, między innymi, zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, w zakresie jej kompetencji.

4.2 Charakter podglądowy zdjęć towarów. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

4.3 Towary, cena, koszty. Opis naszych towarów i usług, w tym ich główne cechy, można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ceny towarów zawierają podatek VAT, z uwzględnieniem opłat ustawowych. Nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat za usługi telekomunikacyjne (np. jeśli użytkownik dzwoni do nas na nasz numer telefonu, płaci tylko normalną stawkę za połączenie telefoniczne). 

4.4 Prawa autorskie. Oferowane treści cyfrowe i/lub seminaria nie mogą być nagrywane, kopiowane ani rozpowszechniane w jakikolwiek inny sposób. Wszystkie teksty, zdjęcia, obrazki, grafiki i inne części treści cyfrowych i/lub seminarium podlegają prawom autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie jakiejkolwiek części naszych treści cyfrowych jest zabronione. Żadna reprodukcja jakiejkolwiek części treści cyfrowych i/lub seminarium nie może być sprzedawana lub rozpowszechniana, ani nie może być modyfikowana lub włączana do jakiegokolwiek utworu, w tym między innymi do jakiegokolwiek innego dzieła, publikacji lub strony internetowej. Tej samej ochronie praw autorskich podlegają również wszystkie materiały drukowane i/lub elektroniczne, skrypty lub inne dokumenty otrzymane od nas przez klienta i/lub studenta.

4.5 Opcje płatności. Szczegółowy opis konkretnych warunków metod płatności i dostawy można sprawdzić podczas składania zamówienia. Towar dostarczymy do Ciebie za pośrednictwem przewoźnika wybranego spośród oferowanych przez nas opcji. Możesz również wybrać opcję odbioru osobistego w naszym sklepie stacjonarnym. 

4.6 Wiążący charakter zamówienia. Składając zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ” w naszym sklepie internetowym, klient tworzy wiążące zamówienie, które zobowiązuje klienta do zapłaty. Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia lub zmiany swojego zamówienia przed jego złożeniem, jak opisano bardziej szczegółowo w sekcji 8 niniejszych OWH.

4.7 Wiążący charakter OWH. Składając zamówienie, klient potwierdza również, że zapoznał się z niniejszymi OWH. 

4.8 Prawa klienta wynikające z wadliwego wykonania umowy. Prawa klienta z tytułu wadliwego wykonania umowy lub gwarancji oraz warunki ich wykonywania zostały opisane w sekcji 14 niniejszych OWH lub w naszych zasadach dotyczących reklamacji.

4.9 Wiek. Treści cyfrowe zamieszczone na naszej stronie są przeznaczone dla osób w wieku powyżej 16 lat, chyba że określono inaczej.

 

5 O CZYM ZGODNIE Z PRAWEM JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI POINFORMOWAĆ KLIENTÓW/KONSUMENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY KUPNA?

5.1 Prawo do odstąpienia od umowy kupna. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyn (chyba że ustalono inaczej) w terminie 14 dni, które rozpoczynają się najpóźniej:

5.1.1 w przypadku umowy kupna – od daty otrzymania towarów lub

5.1.2 w przypadku umowy kupna z dostawą w kilku sztukach/częściach – od daty przyjęcia ostatniej dostawy towarów, lub

5.1.3 w przypadku umowy kupna, której przedmiotem są regularnie powtarzające się dostawy towarów – od daty otrzymania pierwszej dostawy towarów, 

5.1.4 od daty zawarcia umowy, jeśli dotyczy ona dostarczenia treści cyfrowych;

przy tym, że konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna nawet przed upływem terminu określonego w art. 5.1.1-5.1.4, informując nas o zamiarze odstąpienia od umowy kupna drogą jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wypełnienie i wysłanie formularza odstąpienia od umowy za pośrednictwem aplikacji Retino (należy wybrać opcję "Zwrot") lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@bewit.love – można skorzystać z przykładowego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych OWH.

 5.2 Kiedy ODSTĄPIENIE od umowy kupna NIE JEST MOŻLIWE. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od następujących umów:

5.2.1 na dostawę towaru, który został zmodyfikowany, stworzony lub zmieniony na żądanie klienta lub dla osoby klienta;

5.2.2 na dostawę towaru, którego cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od naszej woli i nie podlegających naszej kontroli, które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy kupna;

5.2.3 na dostawę towaru łatwo psującego się oraz towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami;

5.2.4 na dostawę towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych po naruszeniu opakowania przez konsumenta, co dotyczy również nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz programów komputerowych, w przypadku których konsument naruszył oryginalne opakowanie;

5.2.5 na dostawę/transport towaru w określonym dniu lub określonym czasie;

5.2.6 świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane w pełni, w przypadku świadczeń odpłatnych – tylko jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że spełnienie świadczenia wyłącza prawo odstąpienia od umowy;

5.2.7 na dostarczenie treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na materialnym nośniku i za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a my poinformowaliśmy użytkownika przed zawarciem umowy kupna, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy kupna.

5.3 Obowiązki konsumenta przy odstąpieniu od umowy kupna. Jeśli konsument odstąpi od umowy kupna, jest zobowiązany do odesłania nam towarów nabytych na podstawie umowy kupna, od której odstąpił, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna. Klient będący konsumentem jest zobowiązany do odesłania lub zwrotu towaru w stanie kompletnym, tzn. towaru zawierającego wszystkie dostarczone akcesoria, całą dokumentację, czystego, nieuszkodzonego i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakiej został otrzymany przez klienta. W przypadku odstąpienia od umowy świadczenia usług, gdy nasze świadczenie rozpoczęło się na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej części ceny za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5.4 Spadek wartości towaru. W przypadku odstąpienia od umowy kupna klient ponosi odpowiedzialność za spadek wartości zwracanego lub odesłanego towaru, który nastąpił w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami oraz funkcjonalnością towaru. W przypadku, gdy klient zwróci nam towar w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, potrącimy kwotę naszego uprawnienia do odszkodowania z ceny zakupu, której zwrotu klient się domaga. Zawsze będziemy oceniać konkretny przypadek, aby określić poziom uszkodzenia, spadek wartości towaru i ustalić kwotę odpowiedniej obniżonej wartości. Klient zostanie poinformowany o tych krokach drogą elektroniczną na podany przez siebie adres (e-mail) lub telefonicznie.

5.5 Adres do zwrotu towaru. Adres do zwrotu towaru to: BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Podnikatelská 878, Ostrava-Hrabová, 720 00 Ostrava. Koszt zwrotu towaru wynikający odstąpienia od umowy kupna ponosi klient. 

5.6 Zwrot ceny zakupu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna w terminie odstąpienia od umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich pieniędzy konsumentowi, przy użyciu tej samej metody płatności, za pośrednictwem której otrzymaliśmy pieniądze lub na wybrane przez klienta konto bez zbędnej zwłoki. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy dopiero po otrzymaniu zwróconych towarów.

5.7 Skargi. Pozasądowe rozpatrywanie skarg konsumentów jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@bewit.love.

5.8 Pozasądowe rozstrzyganie sporów. Organem zajmującym się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może również być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a klientem związanych z umową kupna.

5.9 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres strony internetowej: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie).

5.10 Opinie. Opinie można dodawać bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem strony https://www.heureka.cz i/lub https://www.zbozi.cz/. Informacje o sposobie przetwarzania tych opinii przez Heurekę i/lub Zbozi.czmożna znaleźć na stronach internetowych tych serwisów. Opinie mogą być publikowane przez klientów, w których przypadku zweryfikowaliśmy, iż faktycznie zakupili od nas dany towar. Więcej informacji można znaleźć na stronie naszego sklepu internetowego. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy opinie zamieszczone na naszej stronie internetowej, można znaleźć tutaj.

5.11 Fałszywe lub niekompletne opinie. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania opinii klientów, które są nieprawdziwe, zawierają nieodpowiednie wyrazy lub nie są związane z zakupionymi towarami. 

5.12 Sortowanie towarów. Jeśli przejdziesz do sekcji kategorii produktów na naszej stronie internetowej, powinieneś wiedzieć, że w celu wyświetlania produktów zgodnie z preferowanymi kryteriami wyboru kierujemy się regułami, o których możesz przeczytać więcej na naszej stronie internetowej.

5.13 Informacje dotyczące treści cyfrowych. Informujemy konsumentów, że zapewniamy aktualizacje zakupionych treści cyfrowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

5.14 Szkody spowodowane nieprawidłowymi lub niekompletnymi informacjami. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowymi lub niekompletnymi informacjami lub poradami, w szczególności w przypadkach, gdy osiągnięcie określonego wyniku zależy od działań adresata porady lub innych osób lub od niekontrolowanych faktów czy przypadku. Zrzekamy się również odpowiedzialności za wszelkie szkody wtórne wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek wykorzystania treści wideo, które są dostarczane bez gwarancji co do osiągnięcia rezultatów.

5.15 Nie świadczymy usług posprzedażowych o charakterze serwisowym. Informujemy konsumentów, że nie świadczymy usług posprzedażowych o charakterze serwisowym dla naszych produktów, w szczególności jeśli chodzi o nasze olejki eteryczne.

6 KONTO UŻYTKOWNIKA

6.1 Rejestracja. Na podstawie rejestracji klienta za pośrednictwem adresu e-mailowego, dokonanej na stronie internetowej naszego sklepu, klient może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i wyraża zgodę na niniejsze OWH i politykę przetwarzania danych osobowych. Jeśli klient zdecyduje się współpracować z nami jako PARTNER, nasze wzajemne relacje będą podlegać Ogólnym Warunkom Handlowym dla SIECI AFILIACYJNYCH.

6.2 Konto użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika klienci mogą zamawiać towary i treści cyfrowe oraz seminaria (dalej „konto użytkownika”) i korzystać z tzw. wirtualnego biura pod adresem www.mybewit.com. Za pośrednictwem tego interfejsu użytkownika można również złożyć zamówienie oraz aktywować tzw. system autoship, czyli regularną dostawę wybranych produktów. Konto użytkownika mogą założyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do działań prawnych. Klienci mogą również zamawiać towary i treści cyfrowe jednorazowo, bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu internetowego.

6.3 Obowiązek podania prawdziwych i prawidłowych informacji. Rejestrując się na naszej stronie internetowej oraz zamawiając towary i treści cyfrowe, klient jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. W przypadku zmiany danych podanych w koncie użytkownika, klient jest zobowiązany do ich aktualizacji. Dane podane przez klienta w koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są traktowane przez sprzedającego jako prawidłowe.

6.4 Zabezpieczenie konta użytkownika. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i silnym hasłem. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika. Klient nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z jego konta osobom trzecim.

6.5 Możliwość usunięcia konta użytkownika, gdy z niego nie korzysta. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, w szczególności jeśli klient nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeśli klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna zgodnie z niniejszymi OWH.

6.6 Dostępność konta użytkownika. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją i utrzymaniem. 

7 KLUB LOAJALNOŚCIOWY BEWIT FAMILY

7.1 Wirtualne biuro. Zakładając konto użytkownika, klient uzyskuje dostęp do wirtualnego biura i promocji rabatowych oraz możliwość zbierania punktów lojalnościowych, tzw. punktów BEWIT (BEWIT points) (dalej „BP”). W związku z BP każdy klient ma na swoim koncie użytkownika wirtualny portfel, do którego dodawane są BP w zależności od z góry określonych sytuacji, ale również odejmowane za zakupy dokonane w naszym sklepie internetowym. BP podlegają wymianie na złote polskie (poprzez przesłanie na konto bankowe klienta) na warunkach określonych w naszych zasadach współpracy BEWIT.

7.2 BEWIT Points. Klienci nabywają BP poprzez zakup towarów i treści cyfrowych w naszym sklepie internetowym. Dla każdego produktu wskazana jest kwota BP, którą klient otrzyma na swoje konto użytkownika za jego zakup.

7.3 Rabaty. Jeśli klient otrzyma w okresie dwóch kolejnych miesięcy

7.3.1 300 do 700 BP, otrzymuje od nas czasowo nieograniczone uprawnienie do rabatu od cen katalogowych B na wszystkie zakupy. Rabaty od cen katalogowych B = do 15% rabatu na wybrane produkty; 

7.3.2 700 BP i więcej, otrzymuje od nas czasowo nieograniczone uprawnienie do rabatu od cen katalogowych C na wszystkie zakupy. Rabaty od cen katalogowych C = do 30% rabatu na wybrane produkty.

7.4 Jeżeli już pierwsze zamówienie przekroczy ustaloną granicę do uznania rabatu od ceny katalogowej B (powyżej 300 BP), zarejestrowany klient zapłaci za zamówienie cenę katalogową, a rabat, który jest mu należny za część zamówienia, jaka przekroczyła tę granicę, zostanie automatycznie przypisany do jego wirtualnego portfela BEWIT. Kwotę tę może on później wykorzystać jako kredyt przy następnych zakupach lub zlecić jej przesłanie na swoje konto bankowe.

7.5 Jeżeli już pierwsze zamówienie przekroczy ustaloną granicę do uznania rabatu od ceny katalogowej C (powyżej 700 BP), zarejestrowany klient zapłaci za zamówienie cenę katalogową, a rabat, który jest mu należny za część zamówienia, jaka przekroczyła tę granicę, zostanie automatycznie przypisany do jego wirtualnego portfela BEWIT. Kwotę tę może on później wykorzystać jako kredyt przy następnych zakupach lub zlecić jej przesłanie na swoje konto bankowe.

7.6 Więcej informacji. Listę innych korzyści i rabatów, które klient może uzyskać za BP, jest dostępny w zasadach i sposobach działania firmy BEWIT.

8 JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE I ZAWRZEĆ UMOWĘ KUPNA

8.1 Złożenie zamówienia. Umieszczając towary i/lub treści cyfrowe w koszyku, wybierając sposób dostawy i metodę płatności za wybrane towary i/lub treści cyfrowe oraz wypełniając dane kontaktowe i rozliczeniowe, klient składa zamówienie w sklepie internetowym.

8.2 Charakterystyka towarów i treści cyfrowych. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z właściwościami, cechami, rodzajem i zalecanym zastosowaniem towarów i/lub treści cyfrowych przed sfinalizowaniem zamówienia. Składając zamówienie, klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał te informacje. 

8.3 Właściwości olejków eterycznych. Olejki eteryczne są przeznaczone do aromaterapii w formie dyfuzji w powietrzu, np. za pomocą dyfuzora, lampy do aromaterapii lub swobodnego ulatniania, chyba że określono inaczej. Olejki te można stosować maksymalnie 3 razy dziennie przez jedną godzinę. Przed inhalacją należy sprawdzić, czy zapach nie powoduje alergii, a jeśli tak, nie zalecamy stosowania olejku. W przypadku kontaktu olejku z oczami, błonami śluzowymi i skórą, zalecamy rozcieńczyć olejek eteryczny olejem roślinnym i natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza. Nie należy stosować olejków eterycznych u dzieci poniżej 3 roku życia. Składając zamówienie, klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał te informacje.

8.4 Karty charakterystyki. Klient jest również zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r., która jest publikowana przy odpowiednim towarze i może być pobrana do komputera (do pobrania obok opisu produktu). Składając zamówienie, klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczącej zamawianego towaru.

8.5 Sprawdzenie zamówienia. Przed sfinalizowaniem zamówienia klient może sprawdzić i zmienić dane, które w nim wprowadził. 

8.6 Proces składania zamówienia. Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”, po czym proces składania zamówienia zostaje zakończony. Składając zamówienie, klient potwierdza, że wyraził zgodę na niniejsze OWH i zapoznał się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.

8.7 Prawidłowość danych podanych w zamówieniu. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że użyto ewidentnie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, możemy odmówić realizacji zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody spowodowane celowo fałszywymi lub błędnymi informacjami.

8.8 Dodatkowe potwierdzenie zamówienia przez klienta. Sprzedający jest uprawniony – w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, kwota ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) – do poproszenia klienta o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pocztą elektroniczną lub telefonicznie), a oprócz tego jest uprawniony do poproszenia klienta o wyjaśnienie i potwierdzenie poprawności wyboru ilości towarów.

8.9 Kiedy dochodzi do zawarcia umowy kupna? Umowa kupna zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”.

8.10. Potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego. Klient, który zrealizuje zamówienie, otrzyma od nas automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

8.11 Zobowiązania sprzedającego. Zawierając umowę kupna, zobowiązujemy się do przekazania klientowi zakupionych towarów lub treści cyfrowych i umożliwienia mu nabycia prawa własności do towarów lub treści cyfrowych. Klient z kolei zobowiązuje się do przyjęcia towarów lub treści cyfrowych i zapłacenia nam ceny za towary lub treści cyfrowe.

8.12 Obowiązki sprzedającego i kupującego webinaria on-line. Zawierając umowę kupna na dostarczenie treści cyfrowych – dostępu (uzgodnionej liczby dostępów) do udziału w webinarium, zobowiązujemy się przesłać klientowi drogą elektroniczną unikalny link do webinarium i umożliwić mu udział w webinarium w uzgodnionym czasie, a klient zobowiązuje się zapłacić nam cenę za dostęp (uzgodnioną liczbę dostępów) do udziału w webinarium. 

8.13 Obowiązki sprzedającego i kupującego nagrania webinariów. Zawierając umowę kupna w celu dostarczenia klientowi innych treści cyfrowych (np. nagrania webinarium), zobowiązujemy się udostępnić klientowi treści cyfrowe na jego koncie użytkownika przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a klient zobowiązuje się zapłacić nam cenę za dostarczenie uzgodnionych treści cyfrowych. 

8.14 Seminarium. Zawierając umowę, zobowiązujemy się umożliwić klientowi udział w seminarium, a klient zobowiązuje się zapłacić nam cenę za udział w seminarium.

8.15 Obowiązki kupującego. Zawierając z nami umowę kupna, klient zgadza się przyjąć towary i zapłacić nam cenę za towary / treści cyfrowe i/lub seminarium.

8.16 Kopia OWH i formularza odstąpienia od umowy kupna. Klient otrzyma kopię zawartej umowy kupna, czyli aktualną wersję niniejszych OWH, na podany przez siebie adres e-mail. Klient będący konsumentem otrzyma również formularz odstąpienia od umowy kupna w ustawowym terminie. 

8.17 Środki porozumiewania się na odległość. Zawierając z nami umowę kupna, klient wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty ponoszone przez klienta przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączenia telefonicznego) są ponoszone przez klienta, przy tym, że te koszty nie różnią się od stawki podstawowej.              

8.18 Zamówienie telefoniczne. Klient może również złożyć zamówienie na towary i/lub treści cyfrowe drogą telefoniczną. Klient, który zrealizuje zamówienie w ten sposób, otrzyma od nas potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające łączną cenę za towary oraz koszty związane z pakowaniem i dostawą wybranych przez klienta towarów, na adres e-mail klienta podany w rozmowie telefonicznej, wraz z niniejszymi OWH, Procedurą Reklamacyjną dla Konsumentów, Polityką Przetwarzania Danych Osobowych oraz formularzem odstąpienia od umowy kupna. Zawarcie umowy kupna następuje w momencie dostarczenia potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail klienta podany w zamówieniu.         

9 CENA TOWARU I METODY PŁATNOŚCI

9.1 Cena. Wszystkie ceny towarów i treści cyfrowych podane są w złotych polskich (PLN) zawierają podatek VAT. Cena towarów i treści cyfrowych jest ważna przez okres, w którym jest wyświetlana na stronie sklepu internetowego, co jednak nie oznacza, że nie możemy zawrzeć umowy kupna z niektórymi naszymi klientami na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

9.2 Metoda płatności. Klient może zapłacić nam cenę towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy kupna metodami określonymi w drugim kroku zamówienia (Dostawa i płatność), w szczególności:

A kartą płatniczą on-line,

B przelewem bankowym on-line (GoPay),

C za pośrednictwem PayU,

D za pośrednictwem GoPay,

E przelewem bankowym,

F za pobraniem.

Metoda płatności jest wybierana przez klienta podczas składania zamówienia.

9.3 Zaliczka na poczet ceny towaru. Możemy zażądać od klienta wpłacenia zaliczki lub innej podobnej płatności.

9.4 Koszty pakowania i dostawy. Na stronie naszego sklepu internetowego znajdziesz również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Wysokość kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów będzie zależeć głównie od wybranego przewoźnika i miejsca, do którego towary zostaną dostarczone.

9.5 Cena dostawy towaru. Wraz z ceną zakupu, klient jest również zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów oraz wszelkich dodatkowych opłat związanych z wybraną metodą płatności. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów. Przed wiążącą realizacją zamówienia klient zostanie poinformowany o ostatecznej cenie, w tym o kosztach pakowania i dostawy. 

9.6 Zniżki od ceny towarów. Poszczególne rabaty na ceny towarów udzielane przez nas naszym klientom nie mogą być ze sobą łączone.

9.7 Nierealistyczna cena towarów. W przypadku podania nierealistycznej ceny, np. 0 PLN (zero złotych) lub podania ceny wysoce nierynkowej, przy czym za cenę nierynkową uważa się cenę niższą od naszej ceny zakupu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tej pozycji z zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na podany przez siebie adres e-mail.

9.8 Forma faktury. Uzgadniamy, że faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail klienta.

10 DOSTARCZANIE WEBINARÓW I TREŚCI CYFROWYCH, SEMINARIÓW

10.1 Webinarium. W przypadku webinariów, przedmiot zakupu uznaje się za odebrany przez klienta w momencie, gdy otrzyma on unikalny link do odtworzenia zakupionego webinarium on-line drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Unikalny link do odtworzenia webinarium otrzymasz od nas nie później niż 2 dni robocze przed datą webinarium.

10.2 Nagrania z webinariów, treści wideo i inne nasze kursy online. W przypadku innych treści cyfrowych, przedmiot zakupu uważa się za odebrany przez klienta w momencie, w którym klient ma możliwość obejrzenia nagrania webinarium lub innych treści cyfrowych na koncie użytkownika (zwykle przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna).

10.3 Ważność linku. Należy pamiętać, że link umożliwiający uruchomienie treści cyfrowych jest ważny tylko przez okres wskazany na koncie użytkownika dla zakupionego produktu (zazwyczaj chodzi o 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna). Klient jest zatem zobowiązany do skorzystania z dostępu do treści cyfrowych w tym czasie.

10.4 Połączenie internetowe. Należy pamiętać, że aby wziąć udział w webinarium i/lub uzyskać dostęp do treści cyfrowych, należy dysponować odpowiednim połączeniem internetowym, niezbędnym sprzętem i zaktualizowanym oprogramowaniem na swoim urządzeniu.

10.5 Format treści cyfrowych, oprogramowanie i urządzenia. Należy pamiętać, że zakupione treści cyfrowe będą miały formę usługi transmisji strumieniowej on-line, format nagrania dostępnego on-line lub samouczków w formacie PDF. 

10.6 Miejsce seminarium. O miejscu, w którym odbędzie się seminarium, poinformujemy Cię za pośrednictwem Twojego adresu e-mail nie później niż 7 dni przed datą seminarium.

11 WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O DOSTAWIE TOWARU

11.1 Termin dostawy. Jeśli towar jest określony jako dostępny w magazynie, to zazwyczaj wysyłamy go z terminem dostawy wynoszącym 3 dni robocze od otrzymania zamówienia, przy czym zobowiązujemy się do dostarczenia towarów w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od momentu zawarcia umowy kupna. Czasami może się zdarzyć, że produkty oznaczone jako "w magazynie" wyprzedają się w bardzo krótkim czasie. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której towary zostaną wyprzedane i nie będziemy w stanie dostarczyć towarów zamówionych przez klienta w określonym czasie, skontaktujemy się z nim w celu uzgodnienia dalszych kroków. Pomimo podanego czasu dostawy, zawsze staramy się przygotować i dostarczyć zamówienie do klienta tak szybko, jak to możliwe.

11.2 Metody dostawy, odbiór osobisty. Klient ma możliwość wyboru dostawy towarów na dowolny adres za pośrednictwem naszego zakontraktowanego przewoźnika po cenie dostawy wskazanej podczas procesu składania zamówienia lub może odebrać towar osobiście w naszym sklepie stacjonarnym.

11.3 Odbiór towarów. W przypadku transportu towarów do klienta-konsumenta, towary są uważane za przekazane przez nas w momencie, gdy przewoźnik przekazuje je klientowi w punkcie przekazania (zazwyczaj są to pierwsze drzwi/brama w miejscu dostawy wyznaczonym przez klienta). Ryzyko uszkodzenia i przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego towaru przechodzi na klienta właśnie w momencie przyjęcia towaru przez klienta. W przypadku osobistego odbioru towarów przez klienta, towary uznaje się za dostarczone w momencie ich odbioru przez klienta lub inną osobę wyznaczoną przez klienta.

11.4 Koszty specjalnej/nietypowej dostawy towarów. W przypadku, gdy metoda dostawy została uzgodniona na podstawie specjalnego życzenia klienta, klient ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tą metodą transportu.

11.5 Ponowna dostawa i związane z nią koszty. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie klienta konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w sposób inny niż określony w zamówieniu, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z inną metodą dostawy.

11.6 SZKODY, które mogą zostać poniesione przez sprzedającego w wyniku nieodebrania zamówionych towarów przez klienta. Jeżeli klient-konsument nie odbierze towaru w momencie dostarczenia go przez przewoźnika, towar zostanie następnie zwrócony sprzedawcy, a jednocześnie klient-konsument nie odstąpi od umowy kupna w ciągu 14 dni od bezskutecznej dostawy towaru, sprzedawca ma prawo zażądać od klienta-konsumenta zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za dostarczenie towaru z powrotem do sprzedawcy. Koszt ten stanowi dla sprzedającego szkodę, która została spowodowana naruszeniem obowiązków prawnych klienta będącego konsumentem w rozumieniu § 2913 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Sprzedający jest również uprawniony do naliczenia opłaty za przechowanie towaru w wysokości 40 PLN (czterdzieści złotych), a oprócz tego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy kupna.

11.7 Nieodebranie towarów jako klient-przedsiębiorca. Jeżeli klient-przedsiębiorca nie odbierze towarów w momencie ich dostarczenia przez przewoźnika, a towary zostaną następnie zwrócone do nas jako sprzedającego, mamy prawo zażądać od klienta-przedsiębiorcy zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za dostarczenie towarów z powrotem na nasz adres. Koszt ten stanowi dla sprzedającego szkodę spowodowaną naruszeniem obowiązków prawnych klienta-przedsiębiorcy w rozumieniu § 2913 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Sprzedający jest również uprawniony do naliczenia klientowi-przedsiębiorcy opłaty za przechowanie towaru w wysokości 40 PLN (czterdzieści złotych), a oprócz tego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy kupna.

11.8 Możliwość ZASPOKOJENIA roszczeń. Jesteśmy uprawnieni do jednostronnego potrącenia roszczenia o zwrot kosztów przechowywania towaru oraz roszczenia o odszkodowanie za naruszenie obowiązków prawnych klienta wynikających z niniejszej części OWH z roszczeniem klienta o zwrot ceny zakupu zgodnie z § 2913 Kodeksu cywilnego.

11.9 Obowiązki klienta przy odbiorze towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy jego odbiorze i upewnienia się co do jego właściwości (w szczególności, czy otrzymał właściwy rodzaj towaru, czy towar ma uzgodnioną jakość, czy towar w opakowaniu zawiera wszystko, co zgodnie z instrukcją powinien zawierać). W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika, klient jest zobowiązany w ogóle nie przyjmować takiej przesyłki od przewoźnika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez przewoźnika lub opóźnienia w dostawie towarów, niezależnie od przyczyny opóźnienia.

 

12 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

12.1 Pełna zapłata ceny zakupu. W przypadku klientów zastrzegamy sobie prawo własności towarów do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu zgodnie z odpowiednią umową kupna. Oznacza to, że jeśli nie zapłacisz ceny zakupu, nie staniesz się właścicielem danego towaru.

12.2 Zastrzeżenie wobec klientów-przedsiębiorców. W przypadku klientów-przedsiębiorców zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu spłaty wszystkich odpowiednich wierzytelności. Klient jest zobowiązany do obchodzenia się z towarami objętymi zastrzeżeniem własności z należytą starannością i do ubezpieczenia ich w wystarczającym stopniu i na własny koszt od szkód z pokryciem na równi wartości nowych towarów.

13 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA

13.1 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy kupna. Prawo klienta-konsumenta do odstąpienia od umowy kupna podlega postanowieniom określonym w części 4 niniejszych OWH.

13.2 Klienci-przedsiębiorcy nie mają takiego samego prawa do odstąpienia od umowy kupna jak konsumenci. Klientom-przedsiębiorcom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Klient-przedsiębiorca nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru, prawo to przysługuje wyłącznie konsumentowi. Zakładając, że klient-przedsiębiorca zwróci nam towar i jeżeli towar nie jest objęty prawem do usunięcia wad zgodnie z Kodeksem cywilnym, będziemy uprawnieni do obciążenia klienta-przedsiębiorcy kosztami magazynowania tego towaru zgodnie z pkt 10.8 i 10.9 niniejszych OWH i jednocześnie wezwiemy go do odbioru tego towaru.

13.3 Niedostępność towarów. Mamy prawo odstąpić od umowy kupna z powodu braku towaru lub niedostępności zamówionego towaru. Ponadto możemy odstąpić od umowy kupna, w szczególności jeżeli klient nie zapłacił ceny kupna w sposób prawidłowy i terminowy lub odmówił przyjęcia towaru.

13.4 Prezent. Jeżeli wraz z towarem klient otrzymuje prezent za pośrednictwem webinarium i/lub treści cyfrowych, umowa darowizny między nami a klientem zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że jeżeli klient odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a klient jest zobowiązany zwrócić nam prezent wraz z towarem.

13.5 Odstąpienie od umowy w przypadku treści cyfrowych. Po dokonaniu płatności za zamówione treści cyfrowe, które zostały udostępnione konsumentowi poprzez przesłanie unikalnego linku umożliwiającego ich odtworzenie, nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna ani anulowania umowy kupna w inny sposób. Klient został przez nas poinformowany o tym fakcie przed zawarciem umowy kupna.

13.6 Rezygnacja z webinarium. W przypadku webinarium, które zostało udostępnione konsumentowi poprzez wysłanie unikalnego linku do webinarium, konsument ma prawo odstąpienia od umowy do momentu rozpoczęcia webinarium. Rezygnacja z webinarium musi nastąpić w sposób możliwy do zweryfikowania jeszcze przed rozpoczęciem transmisji webinarium, z oświadczeniem, że dana osoba nie weźmie udziału w webinarium.

13.7 Nowy termin webinarium, jego odwołanie. W przypadku, gdy webinarium transmitowane on-line zostanie odwołane z przyczyn leżących po naszej stronie, jak najszybciej powiadomimy użytkownika o dacie nowego/zastępczego webinarium. W przypadku, gdy nie przeprowadzimy webinarium w alternatywnym terminie i/lub nie będziesz w stanie wziąć w nim udziału w alternatywnym terminie, zwrócimy Ci pełną cenę zakupu webinarium, pod warunkiem, że została ona już przez Ciebie zapłacona.

14 CO ZROBIĆ, JEŚLI OKAŻE SIĘ WADLIWY

14.1 Link do kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu cywilnego).

14.2 Link do procedury reklamacyjnej. Inne prawa i obowiązki stron związane z naszą odpowiedzialnością za wady towarów i/lub dostarczanie treści cyfrowych są określone w naszej Polityce Reklamacji.

15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15.1 Polityka przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady przesyłania informacji handlowych zostały określone w naszej Polityce Przetwarzania Danych Osobowych.

15.2 Pliki Cookie. Używamy tak zwanych plików cookie, które mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym (za zgodą lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów). Klienci mogą ustawić swoje preferencje bezpośrednio na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć informacje o korzystaniu z plików cookie.

16 SIŁA WYŻSZA

16.1 Co to jest siła wyższa. Dla celów niniejszych OWH za siłę wyższą uważa się każdą przeszkodę, która powstała niezależnie od woli firmy BEWIT i uniemożliwia wypełnienie jej zobowiązania, jeżeli nie można racjonalnie założyć, że nasza firma zapobiegłaby, pokonała lub przewidziała taką przeszkodę lub jej skutki. Siła wyższa obejmuje między innymi klęskę żywiołową, pożar, eksplozję, powódź, trzęsienie ziemi, atak terrorystyczny, wojnę, strajk lub inne zdarzenia (w tym sytuacje spowodowane rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19) pozostające poza kontrolą stron umowy.

16.2 Wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego. W czasie trwania siły wyższej BEWIT Natural Medicine, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna ani niniejszych OWH.

16.3 Awaria podczas webinarium. W szczególności awaria serwera podczas webinarium, niezależna od woli BEWIT Natural Medicine, s.r.o., może zostać uznana za siłę wyższą. Niestety, ponieważ nie możemy walczyć z taką sytuacją, klientom nie przysługuje prawo do odszkodowania ani zwrotu ceny zakupu webinarium lub treści cyfrowych. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jak najszybszego uruchomienia serwera.

17 WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA ZAKOŃCZENIE

17.1 Jakie prawo reguluje nasz stosunek prawny? Stosunek prawny między nami będzie podlegał porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej, w szczególności kodeksowi cywilnemu. Dotyczy to również sytuacji, w których występuje tzw. element międzynarodowy. Jesteśmy jednak świadomi, że klient-konsument nie może zostać pozbawiony ochrony zapewnianej mu przez przepisy prawa kraju, w którym ma miejsce zwykłego pobytu.

17.2 Zobowiązanie do przestrzegania praw konsumentów. W przypadku niezamierzonej sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWH a przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony konsumenta, pierwszeństwo mają te przepisy, a sprzedający zobowiązuje się do ich przestrzegania.

17.3 Nieważne lub nieskuteczne postanowienia OWH. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWH jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza obowiązywania pozostałych postanowień.

17.4 Wyłączenie Konwencji wiedeńskiej. Strony postanawiają wyraźnie wyłączyć stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów lub Konwencja Wiedeńska), zgodnie z Artykułem 6 tej Konwencji.

17.5 Spory i jurysdykcja. Strony zgadzają się również, że sądy Republiki Czeskiej, wyznaczone miejscowo zgodnie z naszą siedzibą, będą zawsze właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy kupna, w których występuje element międzynarodowy. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumentów wynikających z przepisów szczególnych. Językiem umowy jest język polski.

17.6 Archiwizacja umowy kupna. Umowa kupna zawarta na podstawie niniejszych OWH jest przez nas archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich.

17.7 Formularz odstąpienia od umowy kupna. Integralną częścią niniejszych OWH jest formularz odstąpienia od umowy kupna, który stanowi załącznik nr 1.

17.8 Jeśli strony uzgodnią inne warunki zawarcia umowy kupna. Postanowienia niniejszych OWH stanowią integralną część umowy kupna. Postanowienia odbiegające od OWH mogą być przedmiotem negocjacji w umowie kupna. Wszelkie odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

17.9 Konieczność akceptacji OWH dla zawarcia umowy kupna. Akceptacja niniejszych OWH jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta lub złożenia zamówienia przez klienta. 

17.10 Ważność OWH. Niniejsze OWH obowiązują od 29.05.2023 i anulują poprzednie warunki.