Aromaterapia jako jedna z metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną | Agnieszka Kowalczyk

3

Agnieszka Kowalczyk - pedagog specjalny z imponującym 19-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Posiada specjalizację w zakresie oligofrenopedagogiki. Agnieszka, podczas prowadzenia swoich zajęć, wykorzystuje aromaterapię na różne sposoby.

Agnieszka jest przekonana, że w każdym uczniu tkwią unikalne możliwości psychofizyczne, które warto dostrzec i rozwijać. W swej pracy kieruje się inspirującą zasadą Alberta Schweitzera: "Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli."⁠

Zobacz wywiad z Agnieszką na temat: Aromaterapia jako jedna z metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną 

Aby wyświetlić film, musisz włączyć marketingowe cookies. Otworzyć ustawienia cookies

Wideo bonusowe:

Aby wyświetlić film, musisz włączyć marketingowe cookies. Otworzyć ustawienia cookies