Produkt tygodnia 1+1 to BEWIT PO-W-ER i BEWIT PRAWTEIN PO-W-ER

Produkt miesiąca z 50 % rabatem to BEWIT HELP H, BEWIT INSECT STOP, BEWIT GOLD SUN B, BEWIT YLANG YLANG i dalej

Warunki promocji „darmowa dostawa” 18.05-20.05.2024 r.

1. Niniejsze warunki zostały wydane przez firmę BEWIT Natural Medicine, s.r.o., IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237 z siedzibą w Ostrawie, Michalská 2030, 710 00, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sygn. C 53597, reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego Ing. Jiřím Černotou (zwaną dalej „BEWIT”), kontakt: marketing@bewit.love

2. Darmowa dostawa na wszystkie produkty zostanie przyznana każdemu uczestnikowi z adresem dostawy w Czechach (CZK), na Słowacji (EUR), na Węgrzech (HUF), w Polsce (PLN), w Rumunii (RON), w Austrii (€) lub w Niemczech (EUR), który w okresie od 18.05. - 20.05.2024 r. dokona zakupu na https://bewit.love/ o wartości co najmniej:

  • 690 CZK w przypadku dostawy na terenie Republiki Czeskiej,
  • 29 EUR w przypadku dostawy na terenie Republiki Słowackiej,
  • 179 PLN w przypadku dostawy na terenie Polski,
  • 14 900 HUF w przypadku dostawy na terenie Węgier,
  • 49 EUR w przypadku dostawy na terenie Niemiec,
  • 190 RON w przypadku dostawy na terenie Rumunii.

3. Promocja „Darmowa dostawa” dotyczy wszystkich opcji dostawy dostępnych na stronie https://bewit.love/ w dniach 18.05-20.05.2024 r.

4. W przypadku płatności za pobraniem naliczana jest wyłącznie opłata za pobranie. Jeśli spełnione zostaną warunki promocji, dostawa będzie bezpłatna.

5. Z promocji „Darmowa dostawa” mogą skorzystać zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani uczestnicy.

6. Firma BEWIT zastrzega sobie prawo do jednostronnej aktualizacji, zmiany lub odwołania niniejszych warunków w dowolnym momencie. Zmiany te zostaną ogłoszone przez zamieszczenie ich na stronie internetowej https://bewit.love/.