Laboratorium esencjonalne BEWIT

Laboratorium, w którym esencje roślinne badane są na światowym poziomie

Na naszej planecie nie ma globalnego standardu określającego prawidłowy skład, jaki powinny mieć olejki eteryczne. Właśnie dlatego w celach monitorowania, kontroli i oceny jakości naszych olejków opracowaliśmy nasz własny system reguł i protokołów.

Esenciální laboratoř BEWIT Ostrava
Laboratoř BEWIT měření


Czystość i dokładny skład naszych olejków eterycznych sprawdzamy za pośrednictwem systemu trzech urządzeń, a mianowicie:

  • Chromatografii gazowej, która oddziela od siebie poszczególne składniki olejku eterycznego. Składniki te w strumieniu gazu nośnego (helium) stopniowo przechodzą przez kolumnę pomiarową, a na wyjściu zostają zbadane za pomocą krzywej chromatograficznej.
  • Spektrometru mas o dużej szybkości zbierania informacji, który pozwala nam na jeszcze dogłębniejszą analizę poszczególnych składników olejku eterycznego.
  • Modulatora impulsowo-ciśnieniowego GC×GC opracowanego przez zespół doc. RNDr. Roberta Čabaly, Dr. z Uniwersytetu Karola w Pradze. Modulator ten umożliwia przeniesienie danych do projekcji w 3D = w analizowanym olejku eterycznym widzimy składniki, których nie pokaże nam 2D projekcja chromatografii gazowej i spektrometrii mas.

W przypadku wszystkich olejków eterycznych możemy więc określić, czy:

  • Nie zostały rozcieńczone za pomocą substancji chemicznych.
  • Nie są sfałszowane. Niektóre składniki olejków eterycznych są bowiem stosunkowo łatwe w ekstrakcji i następnie dodawane jako składniki do innych olejów.
  • Zawierają odpowiednią ilość danych składników. Przybliżoną ilość składników, jaką powinien zawierać olejek, można znaleźć w różnych analizach naukowych. Celem naszych analiz jest stwierdzenie, a następnie potwierdzenie tego faktu. Jeśli cokolwiek jest nie tak, olejki trafiają na Uniwersytet Tomáše Bati w Zlinie lub do niezależnych akredytowanych laboratoriów, gdzie zostają poddane dokładnym badaniom.

Nasze laboratorium jest więc światowym liderem w dziedzinie pomiaru jakości olejków eterycznych.

Aby wyświetlić film, musisz włączyć marketingowe cookies. Otworzyć ustawienia cookies

„Nie musimy być najwięksi. Wystarczy, że będziemy mieli najwyższą jakość.”

Ing. Jiří Černota, założyciel BEWIT

Ing. Jiří Černota

Więcej informacji:

Interesujące fakty o BEWIT: