Novoroční příběh BEWIT - K Esenci Bytí.

Období přelomu roku je časem, kdy se díváme do hloubky naší existence a nasloucháme své duši a hledáme podstatu (našeho) Bytí. Nabízíme Vám cestu alchymistického procesu. Spagirie (rozděl a slučuj) je hlavní podstatou alchymie. Esence rostlin byly odedávna pomocníky při alchymistických procesech. Esence je podstata a esence rostlin pomáhá té naší esenci harmonizovat a uvědomit si podstatu. Vše je jednota. I v beletrii například Edward Bulwer Lytton ve svém románu Zanoni tuto skutečnost krásně vysvětluje.

Aplikujte BEWIT I AM na CV3 4 prsty pod pupíkem a na zápěstní rýhu obou zápěstí. Na vrcholek hlavy aplikujte kadidlo, to můžete dát i do difuzéru během práce na sobě. Na bod KI1 na chodidlech aplikujte kadidlo a na bod GB 31 (na vnějších stranách stehen na špičku prostředníčku volně spuštěné ruky) aplikujte BEWIT BALANCE. Pokud nemáte zmíněnou kombinaci esencí, klidně zvolte intuitivně jinou.


               

Poté si pohodlně lehněte na záda s rovnýma nohama a rukama volně podél těla (pozice mrtvoly). Uvolněte se a vnímejte své tělo. Pozorujte a vnímejte, jak vlivem pouhé vaší pozornosti se uvolňuje celé vaše tělo. Po cca 5-10 minutách přesuňte svou pozornost na svou duši, svou energii. Vnímejte ji jako mírné teplo, nebo statickou elektřinu či šimrání. Zaměřujte svou pozornost na svou duši. Plně se s ní stotožňete a vnímejte sami sebe jako duši. Vnímejte sebe jako duši, kterou obklopuje fyzické tělo. Díky tomuto si plně uvědomte, že nejste pouze fyzickým tělem.Po dostatečném zažití tohoto pocitu a uvědomění si, že nejste pouze fyzickým tělem, přesuňte svou pozornost na svou podstatu, na svého ducha. Pozorujete a vnímejte své vědomí, svého ducha, plně se sním ztotožňete. Uvědomte si sama sebe jako čisté vědomí. Vnímejte sami sebe jako ducha, ze kterého vyzařuje (kterého obklopuje) energie duše, kterou obklopuje fyzické tělo. Díky tomuto si uvědomte, že nejste ani fyzickým tělem, ani duší, ale čistým vědomím, duchem. Po zažití tohoto pocitu si začnete uvědomovat že toto vědomí "já", duch, je součástí všeho stvořeného i nestvořeného, že je to součást božské prozřetelnosti. Díky tomuto si uvědomíte a pocítíte sami sebe jako součást všeho stvořeného i nestvořeného. Není to pouhá logická úvaha, plně to vnímáte a cítíte a ztotožňujete se s tím. Cokoliv, na co se podíváte, cokoliv si vzpomenete, to vnímáte jako sami sebe. Z tohoto bodu existence se vše rodí a povstává.

Toto je cesta alchymistické spagirie, rozděl a slučuj. Esence rostlin nás na této cestě účinně doprovodí.

BEWIT
Buď s tím, co JE
s JEDNOTOU

David T
BEWIT.LOVE

 


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599