Poradní lékařský a vědecký sbor BEWITJe nám ctí, že vám můžeme postupně představovat členy Poradního lékařského a vědeckého sboru BEWIT. 


MUDr. Kamil Běrský


Absolvoval studium Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně. Po šesti letech praxe na brněnských výzkumných klinických pracovištích odjel soukromě studovat do Švýcarska a USA. Po návratu začal pracovat jako praktický lékař, s cílem být co nejblíže lidem a jejich potížím.

Medicíně se věnuje na mezinárodní úrovni. Aktivně sbírá poznatky medicíny ze zdrojů ze všech částí světa, zajímají jej historické souvislosti i nejnovější lékařské vědění a zkušenosti. Reprezentuje praktické lékaře na kongresech a jednáních. Je členem výboru České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 


Jeho základními profesními krédy jsou:

“Zdraví. Studuji Život Životem a pro Život.” (A. Lincoln)

Způsob, jak žít ve Zdraví se Silou a Vitalitou leží v tom, co Bůh stvořil a ne v tom, co člověk změnil.

Moudrost včerejška, osud zítřka s esenciálními oleji.

 

Doprava zdarma

Při objednávce nad 400 BP
 

info@bewit.cz

Kontaktní email
 

+420 731 739 539

Telefonní kontakt