BEWIT.LOVE + SHARE.LOVE

Principy BEWIT.LOVE a SHARE.LOVE máme zabudované i v klenbách nejkrásnějšího sálu našich dějin. I v klenotech, které svou velkolepostí a světlem září přes všechna temná místa naší státnosti. Toto světlo nás spojuje i dnes, v čase vrcholící a rozdělující štvavé kampaně pro druhé kolo prezidentských voleb. Kéž ho vidíme.

Včera jsem děti zavedla na Pražský hrad a vystáli jsme 2 hodiny dlouhou frontu, abychom prošli Vladislavský sál a spatřili korunovační klenoty Zemí koruny české. Na internetu a v různých knihách jsou zcela jistě spousty nádherných fotek těchto skvostů a čekat dvě hodiny s baťohy na zádech s davem lidí, se může jevit iracionální.Děkuji všem, kdo tuto expozici připravili a mají nad ní dohled. Setkala jsem se s noblesou a kultivovaností. Uvědomila a zvědomila jsem si hodně podstatného. Zvlášť v tyto dny štvavé prezidentské kampaně, která bohužel občany Zemí koruny české rozděluje.

Ze spodu z jižní zahrady po hodině a půl čekání vypadalo chvíli vše zdánlivě beznadějně. Ale už při pomalinkém stoupání natěsnáni do skvostného Plečnikova schodiště jsme byli obdarováni nutností dotýkat se tímto geniálním architektem vytvořených detailů. V řádu posvátných životem daných principů geometrie.A po dalších dvou desítkách minut jsme ještě více zúženým prostorem u branky vstoupili před zlatem zářící jižní průčelí nejsvětější katedrály naší země. Byli jsme odměněni za to, že jsme si dokázali dát přednost.
Děti vnímaly posvátnost prostor i klenotů báječně a svou spontánností inspirovaly. I na dospělých bylo znát zvnitřnění a uvědomění si hodnot, které běžné bytí přesahují. Vedle nás stál v řadě muž, který zpočátku nadával na nesmyslnost dvou hodin čekání kvůli pár sekundám možnost spatřit něco ve vitríně. Jeho žena jen tiše stála. Muž pak před klenoty v úctě sděloval, jak jsou nádherné.Jsou. Jsou skvostné. A skvěle nainstalované. I doprovodné exponáty jsou báječně zvolené, popsané i ukázané.Zvědomili jsme si v tom prostoru všichni sílu země, ke které patříme. V nádherném velkolepém a světově naprosto unikátním Vladislavském sále jsme měli možnost dýchat (inspirovat) se v místě, kde se odehrávalo mnoho z našich dějin. Ve tvarech geniálních kleneb je hodně zakódováno.O rozvíjející se spolupráci, o propojování, o prorůstání... v Květ Života. Při pohledu na Klenoty se lidé pokorou ztišili. Na pár sekund umlkly řevnivosti, na chvilku jsme prožili, že jsme Jedno. Bylo to silné a otisk toho si nesu dál.Děti zářily štěstím a z kapesného si koupily magnet na ledničku s obrázkem klenotů. Silně pocítily potřebu mít korunovační klenoty své rodné země pořád na očích. A zapomněly po jejich spatření i na to, že jim byla při čekání zima.
Máte-li možnost, ještě dnes a zítra to můžete prožít také.
Prosím, aby nás nerozdělovalo to, že volíme ze dvou kandidátů na prezidenta naší nádherné, skvostné, silné země.
Prosím, abychom vždy nacházeli to, co nás spojuje a pozvedá.
Děkuji.
Tereza

BEWIT.LOVE
SHARE.LOVE
HAPPY ESSENTIAL WORLD


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599