Vděčnost

Pravděpodobně každého někdy zaplaví pocit, který ho nutí vyjádřit vděčnost. Takový pocit zaplavil i mne a sepsal jsem svůj seznam vděčností. Pokud se nad svou situací zamyslíme do hloubky, můžeme si uvědomit, že vše je dar. Každý okamžik našeho života je darem, každá naše schopnost a dosažení. Postoj vděčnosti by měl být trvalým postojem. Nic nám na této planetě nepatří. V okamžiku smrti vše opouštíme. Jsme tady jen správci. Žijeme v přelomové době. Mnohé systémy a zdroje jsou v nerovnováze, některé na hranici vyčerpání, krize, či kolapsu.

Každý má na současné situaci svůj podíl zodpovědnosti. Největší zodpovědnost mají lídři, kteří mají větší sílu a možnosti věci ovlivňovat. Mezi nejsilnější lídry současnosti patří majitelé firem, podnikatelé. Nesouhlasím s tím, že politika do podnikání nepatří. Pokud jsem lídr, majitel firmy a vnímám spoluzodpovědnost za současný svět, měl bych dát jasně najevo své názory a postoje. Pokud by všichni lídři alibisticky mlčeli a řídili se heslem účel světí prostředky, výsledkem bude totalitní společnost. I to je jednou z hrozeb současnosti. O tom, že demokracie může skončit v totalitě a tyranii, psal ostatně už Platón zhruba před 2 500 lety.

Samozřejmě, že mnozí lidé mohou být díky této otevřenosti odrazeni, může dojít i k nepochopení a firma může přijít o určité zákazníky. Současně ale, mnozí mohou být inspirováni a ucítit tu největší sílu - sílu Pravdy, sílu inspirované činnosti a sílu nesobeckého záměru. Základem všech vztahů je důvěra, která vychází z pravdivosti.

 

1. Děkuji všem lidem, kteří mi pomohli na mé životní cestě. Děkuji i všem, kteří skřížili mou cestu v negativních okolnostech. Umožnilo mi to uvidět vlastní slabosti, chyby a nepochopení a stát se silnějším.

2. Děkuji osudu, že jsem se narodil v této vyjímečné době, kdy i my občejní lidé žijeme v relativní svobodě, máme přístup k informacím a kdy v rychlém životním tempu na pozadí dramatických společenských okolností a procesů máme možnost vnímat a rozlišovat co má smysl, co je hodnotné a pravdivé a co je pouhou iluzí.

3. Děkuji Mike Adamsovi, za to, že založil web www.naturalnews.com, kde se svým týmem a spolupracovníky sdílí nejnovější informace o současném světě a z oblasti zdravého životního stylu. Děkuji mu za sdílení pravdy i proti tlaku technologických gigantů jakými jsou Facebook, Google, Twiter a Youtube.

4. Děkuji filosofovi Paulu Bruntonovi, že měl odvahu dát si za cíl osvítit lidstvo prostřednictvím svých knih a tomuto cíli podřídil celý svůj život.

5. Děkuji všem jednotlivcům, rodičům, lídrům, politikům, autorům, novinářům a médiím, kteří mají schopnosti, odvahu a sílu pomáhat šířit pravdu o současném světě. Děkuji Alexu Jonesovi za www.infowars.com a Petru Hájkovi za www.protiproud.cz

6. Děkuji Osudu, že mi umožnil založit www.bewit.love a www.share.love, dělat co mě baví a co má smysl. Děkuji všem, kteří se podílí na vytváření a šíření vize Happy essential world. Děkuji celé BEWIT FAMILY. Jsem vděčný za to, že jsem své životní poslání našel v trvalém usilování o to být inspirovaným podnikatelem, budovat BEWIT. Vytvářet, vyrábět a nabízet lidem nejkvalitnější esenciální oleje a další výrobky a služby, které jim pomáhají.

7. Děkuji všem, kteří svou aktivitou a prací přispívají k tomu, aby se planeta Země stávala lepším místem pro život. Děkuji všem, kteří vlastními činy inspirují druhé v tom, jak správně žít, napomáhají k ochránně rostlin, zvířat i přírody jako celku. 

8. Děkuji Edwardu Grifinovi, za to, že napsal knihu Creature From Jekyll Island, která mi otevřela oči a umožnila mi zbavit se iluzí získaných ve škole a z masmédií. Umožnila mi pochopit, kdo má dnes na planetě Zemi největší moc - majitelé FED. Americké centrální banky, která, jak říká Robert Kiyosaki, není ani americká, ani centrální a ani to vlastně není banka. Tato kniha mi možnila uvědomit si nelogičnost a zvrácenost současného ekonomického systému. Uvědomit si, že elity současného světa, které nejsou nikým voleny a málokdo je zná, mají téměř neomezené finanční zdroje, že jejich postoje nejsou etické a že neusilují o prospěch lidstva jako celku.

9. Děkuji vědci Fosterovi Gamblemu, že natočil film Thrive. Děkuji mu za to, že jsem si díky jeho vzdělanosti, pravdivosti a autoritě poprvé uvědomil a byl ochoten připustit, že elity součaného světa nemají zájem na prosperitě obyčejných lidí a jsou dokonce schopny plánovat a realizovat proces depopulace.

10. Děkuji doktoru Matthiasi Rathovi, za to, že sestavil a podal u Mezinárodního soudního dvora (ICC) v Haagu žalobu na farmaceutický průmysl za největší zločiny v dějinách lidstva. 

11. Děkuji všem maminkám a všem, kteří přispívají k podpoře zdravé rodiny a ochraně dětí. Děkuji všem, kteří inspirují a vzdělávají druhé tak, že podporují jejich sílu, pravdivost, odpovědnost, samostatnost a kreativitu. Děkuji všem lidem, kteří pomáhají druhým objevit a rozvíjet jejich talenty a poznání sebe sama.

12. Děkuji a jsem vděčný za to že mi osud umožnil objevit a do svého života začlenit principy zdravého životního stylu, RAW stravu, divoké rostliny a byliny, esenciální oleje, cvičení jógy, bosé chození, otužování, půsty a především studium a praktikování filosofie - lásky k pravdě.

13. Děkuji Johnu Perkinsovi za napsání knihy Confessions of an Economic Hit Man. Díky ní jsem si uvědomil jakým způsobem jsou ovládány a řízeny mnohé státy, a že v čele mnohých zemí jsou jen dosazené loutky, které nejednají v prospěch jejích obyvatel.

14. Děkuji novináři Janu Petránkovi za jeho celoživotní práci i za jeho vyjádření k současné situacii: "Svět kolem nás je ve válce. Velká vlna uprchlíků je jen jejím logickým pokračováním. Zamyslet se ale musíme nad tím, kdo a proč jejich cestu financuje."

15. Děkuji všem, kteří poukazují na rizika očkování. Děkuji paní doktorce Elekové za skvělé video. https://www.youtube.com/watch?v=WwG-Q7BYFRo&t=2s 

16. Děkuji všem, kteří informují o rizicích a nebezpečnosti GMO - geneticky modifikovaných potravin.

17. Děkuji Jirkovi Maškovi, za to, že byl jedním z prvních v Česku, kteří informovali veřejnost o Chemtrails. Jako v mnohých jiných případech i zde se ukázalo, že tzv. konspirační teorie není teorií, ale smutnou, resp. děsivou realitou.

18. Děkuji paní doktorce Vadhaně Shiva za její odvahu a inspiraci v oblasti ekologického zemědělství a za informování o snaze některých korporací ovládnout semínka rostlin. Kdo ovládá osivo, ovládá potraviny a lidstvo.

19. Děkuji všem, kteří přispěli k poznání a šíření jednoduché pravdy, že čistá voda je zázrak a lék. Voda patří všem, budoucím generacím. Vodní zdroje není možné privatizovat. 

20. Děkuji Johnu Virapenovi, za to, že po 40 letech práce na nejvyšších pozicích ve farmaceutickém průmyslu vydal knihu "Nežádoucí účinek: Smrt", kde popsal nekalé praktiky celého systému. Citován bývá i jeho výrok: "Největším podvodem farmaceutického průmyslu je očkování".

21. Děkuji Tomáši Kašparovi, za jeho skvělé knížky týkající se především zdraví a některých aktuálních témat. Díky za informace o personálním propojení společnosti IG Farben, která podporovala a vynesla k moci Hitlera s organizacemi, které  po válce začaly s evropskou integrací, která postupně vyústila ve vznik Evropské unie. 

22. Děkuji všem, kteří tvoří kvalitní a pravdivé dokumentární filmy. Mnohé jsem viděl na stránkách www.dokumentarni.tv a www.mustwatchtv.cz. 

23. Děkuji všem, kteří žijí "obyčejný" život v pravdě a lásce a projevují soucit a dobrou vůli.

24. Děkuji všem, kteří považují intuici za nevyšší schopnost člověka a řídí se jí, řídí se svým vlastním srdcem.

 

 

 

Ing. Jiří Černota

zakladatel a CEO BEWIT

 

BEWIT.LOVE

SHARE.LOVE

HAPPY ESSENTIAL WORLD

 


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599