Vánoční příběh BEWIT LOVE 2.část

Vnitřní světlo.

Esence nás doprovází na cestě ke světlu.
V čase Adventu mezi novoluním a slunovratem po světle zvlášť toužíme.

Aplikuji BEWIT I AM na CV3 (4 prsty pod pupíkem) a na zápěstní rýhu obou zápěstí. Na vrcholek hlavy KADIDLO. To někdy dám i do difuzéru, během práce na sobě. Na bod KI 1 (ve 2/3 délky chodidla) aplikuji KADIDLO a na bod GB 31 (na boční straně stehna pod špičkou natažené ruky ve stoji) BEWIT BALANCE.

           

Pokud nemám zmíněnou kombinaci esencí, zvolím intuitivně jinou.

Poté si pohodlně lehnu na záda s rovnýma nohama a rukama volně podél těla (pozice mrtvoly). Uvolním se a vnímám své tělo. Pozoruji a vnímám, jak vlivem pouhé mé pozornosti se uvolňuje celé tělo. Po cca 5-10 minutách přesouvám svou pozornost hluboko do sebe. Vnímám vnitřní ticho a nechám se jím vést. Hluboko do sebe do dokonaleného klidu, pořád hlouběji a hlouběji. Po prožití vnitřního klidu si představuji, jak ze mne hluboko zevnitř, z dokonalého klidu, z jednoty, z božské prozřetelnosti vyzařuje tmavě fialové světlo (Akáša) a celou bytost prozařuje a září skrze mne do celého universa. Po zažití tohoto pocitu pozoruji a vnímám svůj dech (dech vzdušný princip je spojovatelský a vyrovnávající princip) a pozoruji a vnímám, jak to ze mne dýchá světlo a vyzařuje do celého univerza a spojuje se s ním. Vědomě nechávám s každým výdechem celou svou bytost rozpustit ve světle, v jednotě, v universu. Pozoruji a vnímám, jak s každým výdechem se rozpouštím, až mám postupně pocit, že se ve světle rozpustilo nejprve mé tělo, poté duše a nakonec i má podstata.


Voňavou cestu ke světlu přeje

David T
BEWIT LOVE

 


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599