Vánoční příběh BEWIT LOVE 1.část

Vánoce, svátky klidu a harmonie, prostě BEWIT - buď s tím, co je.

Jednota klid, harmonie.  K vnímání těchto pocitů může přispět vůně BEWIT I AM.

Aplikujme ho na bod CV3, 3 prsty pod pupíkem a přiložme na něj dlaně body Lao kung  na sebe.

A pouze vnímejme. Ponořme se hluboko do sebe do bodu 3 prsty pod pukem. Do svého dokonaleného středu a vnímejme, jak se stáváme svým středem. Pokud se dokážeme vmyslet do středu nějaké věci nebo bytosti, tak ji ovládneme. Archimédés ze Syrakus: "ukažte mi pevný bod ve vesmíru, a pohnu celou zemí". Tím bodem myslel dokonalý střed. Když jsme svým dokonalým středem, uvědomujeme si současně, že se tím spojujeme se středem celého stvořeného i nestvořeného světa.
Stáváme se dokonalou jednotou.
Vnímáme pouze klid a harmonii.
Vše je jednota.
Jsme s tím, co JE.

David T

BEWIT LOVE

 


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599