SILICE ROSTLIN pro sílu člověka

Látky, které si bereme z těl rostlin ať už parovodní destilací, nebo lisováním, či jinými způsoby extrakce, jsou nám velkou podporou a pomocí. Jejich sílu ukrytou v jediné kapce dobře známe. Pojmenováváme je různě, od nepříliš chemicky přesného názvu éterické oleje, přes pravdivější esence (podstata). V češtině existuje jedinečné slovo, které vystihuje charakter těchto látek: SILICE.
Jak píše autorka Hermína Plevačová ve svém článku O původu slova silice ve sborníku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Naše řeč (ročník 43 (1960), číslo 9-10, s. 275-278): "Slovo silice je útvar zcela jasný po stránce slovotvorné, je utvořeno příponou -ice od základu síla."

Dále z tohoto článku volně cituji:
"Poprvé je slovo SILICE doloženo v překladu německé přednášky z roku 1801. Je zajímavé, že se vyskytuje pouze v češtině a slovenštině (přejato z češtiny = silica). V němčině existuje chemický odborný termín Geist, najdeme ho již v Thámově slovníku z r. 1788, kde je přeložen českým duch, síla. Abychom pochopili tento termín, musíme se vžít do nazírání tehdejší chemie, v níž místo o chemických látkách (kyselinách, zásadách apod.) se mluví pouze o aktivní složce — o jakémsi jádru těchto látek. Tato aktivní složka, v níž je soustředěna síla látky, nazývá se právě německým termínem Geist — česky duch, síla. Tomsa (překladatel výše zmíněné přednášky), patrně ze snahy odlišit odborný název síla od běžného slova neodborného, vytvořil pro překlad německého termínu Geist nový termín silice."Silice jsou látky svou podstatou prchavé. Ačkoli hůře mísitelné s vodou, na vzduchu se samovolně rozptylují. A díky malé velikosti molekul, ze kterých jsou stvořeny, i dalším okolnostem, prostupují dokonce hematoencefalitickou bariérou přímo do mozku. To, co nám je silicemi rostlin předáváno, je tedy duchem, silou rostliny. I jediná kapka citronové silice umí po rozetření v dlani a vdechování v mysli navodit třeba obraz sadu citroníků.Člověk je obdařen tvořivou myslí a schopností vědomě konat. Silice rostlin jsou jeho průvodkyněmi od nepaměti. A zdá se, že v těle se chovají inteligentně v souladu s posláním lidské bytosti. V souladu s podporou zdraví, vitality, radosti, tvořivosti.

Ještě jedno slovo máme v našem krásném mateřském jazyce: ŽIVOČICHOVÉ. V tomto slově je ukryto, jak podstatný je pro nás čich. Čich je smyslem, který nám dokáže zprostředkovat dávno zapomenuté, přenést nás v okamžiku desítky let, nebo i tisíce kilometrů. Čichem vnímaná nádherná kompozice silic nás může během pár okamžiků provést z deprese branou vůně do světla. Čich z našich smyslů zůstává poslední aktivní při odchodu z těla. Silice rostlin nás pozemskou poutí věrně a obětavě provází. Jsou to velké dary Matky Země.

O tom, proč silice milujeme, si můžete přečíst i zdeTereza
WITH LOVE


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599