LOGA BEWIT = příběh BEWIT


Jak BEWIT roste, vnímáme potřebu vizualizovat jako LOGA hlavní součásti jeho příběhu.

BEWIT.
Inspirovaný Paul Bruntonem: „Be with it is the best advice for those, who can understand it. „ Be with It = BEWIT. Logo tvoří bílá pěticípá hvězda, symbol člověka s rozpaženýma rukama (tento kánon zobrazil ve svém díle například i Leonardo da Vinci) na azurovém poli v dokonalém formátu čtverce. Azurová jako barva dálek, nekonečna, naděje… Umístění hvězdy ve čtverci je v principu poměru zlatého řezu. Otvor v hvězdě symbolizuje otevřené srdce, ze kterého proudí nekonečná láska.

HAPPY ESSENTIAL WORLD

Vznešený cíl BEWIT, ke kterému směřují všechny naše aktivity, je „Happy essential world“ = „Svět šťastný ze své podstaty“. Tedy svět tvořený lidmi, kteří jsou zdraví, vitální, tvořiví, laskavě spolupracující… šťastní. Zkratkou je HEW.

Hlavními barvami loga je královská červená a zlatá. Vymezujícím grafickým znakem kruh na čtverci = odvěký symbol „nebe na zemi“. V kruhu je kromě slov HAPPY ESSENTIAL WORLD i sedmero barev duhy, které značí základní barevný kánon na zemi. 7 barev duhy, 7 čaker, 7 dnů v týdnu…

BEWIT.LOVE

Hlavní z webů BEWIT, který slouží jako multijazykový a multiměnový e-shop a oficiální informační web s blogem. Postava z hlavního loga BEWIT je posazena v poměru zlatého řezu do struktury květu života, který je základní grafickou matrici tohoto vesmíru. Postava=člověk oživuje tuto strukturu, proto je v jejím obrysu květ života v 7mi základních barvách života na Zemi.

SHARE.LOVE

Web pro sdílení zkušeností mezi lidmi po celé planetě Zemi. Multijazyčný web s mnoha funkcemi a interakcemi. Základem je vkládání krátkých popisů prožitých zkušeností uzdravení a podpory pomocí esencí rostlin v jakékoli životní oblasti pro inspiraci a jako dar druhým. Štědrost je významem tohoto loga. Dar je akt lásky, proto je těžištěm loga symbol srdce. Živoucí laskavé štědré srdce je znázorněné barvami duhy a v poměru zlatého řezu je osazené do struktury květu života, který je základní grafickou matricí života na planetě Zemi.

BEWIT.LOVE + SHARE.LOVE

Jsme a sdílíme. Jsme Láskou a sdílíme Lásku. Tedy základní vyjádření principů smysluplného lidského života. Štědrost. Sdílení. Spolu.

BEWIT = BEWIT.LOVE + SHARE.LOVE = HAPPY ESSENTIAL WORLD

Příběh BEWIT je tvořen touto čtveřicí log na čtverci, která znázorňují: Jsme s tím, jsme láskou, sdílíme lásku a tvoříme svět svou podstatou šťastný.

Kéž Vám tato loga přinesou radost a smysl.
Stejně jako ho nese cesta s BEWIT.

Krásný den přejeme,

BEWIT


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599