Hodí se v životě integrita? Co to vlastně je?

Whoever walks in integrity walks securely… citát z Bible, z Přísloví 10:9

Český překlad je možný tento: Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně.


zdroj:pixabay.com

Při hledání významu slova integrita na internetu nacházíme: sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení, neporušenost, nedotknutelnost, celistvost. Slovo bezúhonnost, které má i svůj právní význam ve smyslu života v souladu s platnými zákony, je stavěno vedle slova čestnost. Na Wikipedii pak nalezneme například, že morální integrita znamená čestnost, poctivost, bezúhonnost v mravním smyslu

V diskusi na serveru Ontola.cz na otázku, co to znamená čestnost, anonymní pisatel Buzafap 16.06.2015 19:20 odpověděl:

„Je to zvláštní, že mnoho lidí už nevnímá hlas svědomí. Existuje jakýsi mravní zákon, nebo možná archetyp či něco podobného, který nám říká, co je správné a co ne. Pokud žijeme tak, jak se má, náš život je harmonický a šťastný, pokud ne, jsme uštvaní a otupělí. Nemá smysl se to snažit pojmout rozumově. Je to jako třeba láska, děti - prostě jedna z věcí, které činí náš život krásnějším. Nejde vysvětlit, proč jsme šťastní, když kvůli dětem obětujeme blahobyt, proč jsme šťastni, pokud objímáme v náručí milovanou ženu.
Podobná věc je čestnost. Dává nám štěstí, úctu k sobě, klidný spánek, život beze strachu ze smrti. Nemá smysl to chtít analyzovat rozumově. Je to syntetický pocit, nikoli množina jednotlivostí. Neumíme ani vysvětlit, proč jsme nešťastní, pokud žijeme pro peníze, pokud získáváme výhody na úkor jiných. Dokonce ti, co to tak dělají, ani neví, o co přicházejí a ve své zaslepenosti si myslí, že jsou šťastnější než ostatní. Lidé by si měli opakovat, že jsou věci, které je třeba uchopovat rozumem a zároveň věci, které vnímáme pouze citem.“


zdroj:pixabay.com

Vedle vnější integrity, která znamená život podle platných psaných zákonů, existuje ovšem také integrita vnitřní. To je pojem psychologický. Znamená soulad žitého s tím, co cítím. Spojuje se s termíny, jako pravdivost, vnitřní vhled, upřímnost.

Vnitřní integrita je vidět, co je v nás a pravdivě žít, co vidíme.

Státnost zemí Koruny České je na této hodnotě založena. Kdy heslo „Pravda vítězí“ máme na naší prezidentské standartě. Jeho umístění se váže k panu prezidentovi Masarykovi, který šel za pociťovanou vnitřní pravdou o samostatném Československém státu, i když ho haněli, zrazovali, vysmívali se mu a čelil mnoha těžkým překážkám. Heslo „Pravda vítězí“ odkazuje na sílu integrity mistra Jana Husa, který to, v co věřil, neodvolal ani čelíc kruté velmi bolestivé smrti. Jeho odkaz si přes 600 let připomínají lidé na celém světě. Odkaz těch, kdo ho sice z hlediska psaných zákonů správně, ale z hlediska vnitřní pravdy a vyššího řádu mravního nepravdivě odsoudili, je mrtvý. Kdo byl už tehdy u soudu skutečně pravdivý, tedy ve vnitřní i vnější integritě, bylo zřejmě všem jasné už roku 1415.


zdroj:pixabay.com

Schopnost žít každý okamžik v souladu s naší vnitřní pravdou, svědomím, je esencí šťastného života člověka. Vnitřní integrita nám dává sílu, i kdybychom byli z vnějšího hlediska jakkoli slabí a ponížení.

Básník popsal
v závěrečném monologu Cyrana z Bergeracu:

".. to vše mi berete, můj vavřín i mou růži ....
Jen berte, jedno přec vždy zůstane tu muži,
co sebou odnesu, co večer vrátím Bohu,
až s dvorným pozdravem se vznesu nad oblohu ....
Co nemá trhliny, ni skvrny .... v triumf jistý
sebou to odnesu ... a to je ...
štít svůj čistý ..."

Ano, na svět jsme přišli nazí a odcházet budeme stejně. Sami se sebou, se svým svědomím. A tam nám už žádné šalby nepomohou. V okamžiku posledního nádechu uvidíme jasně, co je naše vnitřní pravda. Šťastní lidé ji znají již za života. Nejšťastnější podle své vlastní pravdy v souladu se svědomím žijí.

Na cestě k integritě, tedy čestnosti, celistvosti, bezúhonnosti a pravdivosti v každém okamžiku našeho života nás může doprovodit vůně esencí BEWIT INTEGRITY. Třeba jako výjimečný osobní parfém "celistvé Já".

V základu tu působí pomerančový olej se svou svěží, citrusovou a sladkou vůní, která přináší klid a optimismus. Esence z palmarosy může harmonizovat mysl, pokud se cítíme úzkostně a nejistě. Rozmarýnová esence je jedna z nejvíce posilujících esencí. Bývá spojována s duševní svěžestí a soustředěním. Kompozici doplňují esence koriandru, pačuli, zázvoru, meduňky, kanangy, jasmínu, citronu a nejvzácnější esence s nejvyšší změřenou frekvencí, růže.

Šťastnou pravdivou cestu životem.Tereza

BEWIT.LOVE
SHARE.LOVE
HAPPY ESSENTIAL WORLD


Sponzorované sdělení.

Disclaimer: Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit, nebo léčit jakékoliv zdravotní, či psychologické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči, nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě, nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Uvedené informace nejsou míněny jako lékařská rady, ale spíše jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili v oblasti zdravotní péče vlastní názor a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho úsudku a průzkumu. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte, nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.

Komentáře


Podobné články ze stejné kategorie


Při objednávce nad 400 BP
 
info@bewit.love
 
+420 732 790 599